E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Doprinos turizma održivom razvoju lokalne zajednice

Obradović, Marija (2011) Doprinos turizma održivom razvoju lokalne zajednice. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

Održivost se smatra jednim od najmanje jasnih pojmova, upravo iz razloga što su taj pojam pokušali definirati mnogi teoretičari, ekonomisti i političari, te se nisu mogli složiti oko jedne definicije koja će jasno odrediti taj pojam. Stoga postoje mnoge definicije koje opisuju isto, te je na čitateljima da sami odaberu onu definiciju koja im odgovora, odnosno onu koju su najbolje razumjeli. Najčešće korištena definicija održivosti je ona koja kaže da se pod pojmom održivog razvoja smatra razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnje generacija, ali istovremeno da pritom ne ugrožava mogućnost zadovoljenja potreba budućih generacija. Ova definicija je ujedno i najjednostavnija i daje jasnu sliku o tome kako održivost održavati i na koji način postupati da bi se ista mogla ostvariti. Cilj rada je ukazati na potrebu za održivim razvojem, te ustvrditi način na koji turizam doprinosi održivom razvoju lokalne zajednice, te ukazati na potencijale koje ima grad Poreč kao vodeća turistička destinacija. Svrha rada je probuditi svijest o važnosti održivog razvoja, te očuvanju prirode koja nas okružuje i od koje u konačnici i živimo. Vrlo je važno da se prepoznaju potencijali za održivi razvoj, te način na koji on može pomoći lokalnoj zajednici u ostvarivanju još boljih rezultata u budućnosti, a da pritom ne ugrožavaju potrebe sadašnjih generacija. Glavna hipoteza rada, koja kaže da grad Poreč ima potencijal za zadovoljenje standarda koji se zahtijevaju pri provođenju održivog razvoja, dokazana je u trećem dijelu rada. Međutim loše upućeno stanovništvo i premala zainteresiranost lokalne vlasti, stvara barijeru pri provođenju održivog razvoja. U izradi završnog rada korištene su mnoge znanstvene metode među kojima su povijesna metoda, metoda dokazivanja, metoda promatranja, komparativna metoda. Svi potrebni te u radu iskorišteni podaci prikupljeni su iz različitih baza podataka, literatura i korištenjem Internet izvora. Rad je sastavljen od pet poglavlja. U prvom dijelu završnog rada dane su definicije koje imaju zadatak približiti sam pojam održivosti. Isti se pojašnjava kroz čimbenike i ciljeve održivosti razvoja turizma, zatim kroz dosadašnja istraživanja, te se kroz Agendu 21 i Lokalnu agendu daju odrednice i zadaci održivog razvoja kojeg trebaju uvažiti i prihvatiti one turističke destinacije koje žele razvijati ovakav vid turizma. Nadalje, u drugom dijelu završnog rada govori se o utjecaju turizma na okoliš u Republici Hrvatskoj, te o okolišu kao temeljnom resursu turizma i o Plavoj zastavi koja je dokaz čistoće i brige o okolišu. U trećem dijelu rada se dokazuje glavna hipoteza rada, te se detaljno opisuju potencijali grada Poreča i doprinos turizma održivom razvoju. Predstavljen je grad Poreč kao vodeća turistička destinacija koja ostvaruje najveći broj noćenja i prihoda od turizma, te je isti uzet kao primjer za detaljnije pojašnjenje načela održivosti i načina na koji se ona provode. Opisan je i utjecaj lokalnog stanovništva i način na koji dobro upućeno stanovništvo može doprinijeti održivom razvoju svoje zajednice. Direktni konkurent Poreču kad se govori o turizmu je svakako grad Rovinj, te je dana usporedba tih dvaju gradova. Rad završava zaključnim poglavljem u kojem su dani zaključci i daljnje preporuke koje mogu pomoći razvoju turizma grada Poreča. Također je dokazana hipoteza da grad Poreč ima veliki potencijal za zadovoljenje standarda koji se zahtijevaju pri provođenju održivog razvoja. Pod time se podrazumijeva ekološki očuvan okoliš, čistoću i blizinu mora i emitivnih tržišta, ruralni prostor koji nije izgrađen, te vrlo visoku izvornost za proizvodnju autohtonih proizvoda. Također valja napomenuti da se mnogo poradilo na prometnoj povezanosti sa emitivnim zemljama. I dalje ostaje barijera koja stoji na putu ka ostvarenju tog cilja, a to je svakako loše upućeno lokalno stanovništvo i premala zainteresiranost lokalne vlasti za ovakav vid turizma.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/196
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 23 Jan 2012 10:28
Zadnja promjena: 23 Jan 2012 10:28
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/999

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku