E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Politika cijena u putničkim agencijama

Petravić, Marcela (2011) Politika cijena u putničkim agencijama. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

Zahvaljujući brojnim pronalascima krajem 18. i 19. stoljeća, napredak na svim područjima ljudske aktivnosti lančano je revolucionirao proizvodnju, prometna sredstva, putovanja, podigao životni standard i samim time omogućio zadovoljavanje potreba i želja izvan domene egzistencijalnih potreba te je utjecao i na promjenu ponašanja ljudi. Javlja se potreba za novom vrstom putovanja a to je turističko putovanje koje traži drugačiji oblik organizacije. Ljudi bi, sasvim sigurno, putovali i onda kada ne bi postojale putničke agencije. Međutim, sve je lakše učiniti kada postoji dobra organizacija pa se tako pojavom prvih turističkih putovanja javljaju i potrebe za pružanje stručne pomoći oko organizacije putovanja odnosno, potreba za osnivanjem putničkih agencija. Turistički posao podrazumijeva mnogo sudionika različitih djelatnosti i uloga u procesu proizvodnje, plasmana i potrošnje specifičnih turističkih usluga. Svaki od njih želi na najbolji mogući način zadovoljiti potrebe potrošača te ostvariti ekonomske koristi za sebe i svoje poduzeće. Politika cijena daje odgovor na pitanje kako će se cijena koristiti kao element marketing mixa. Cijena je jedini instrument marketing mixa koji donosi prihode i zato marketing pri odlučivanju o cijenama treba veoma dobro proučiti što se određenom cijenom želi postići, čimbenike koji utječu na cijenu te metode određivanja cijena. Cijene su nekada predstavljale glavnu determinantu pri odabiru proizvoda i usluga. Kod razvijenih zemalja, danas predstavljaju samo jedan od čimbenika pri izboru proizvoda i usluga, ali još uvijek veoma relevantan čimbenik. Naslov rada je „Politika cijena u putničkim agencijama“. Kao predmet istraživanja postavljeno je sljedeće: definirati osnovna obilježja poslovanja putničkih agencija te marketinšku koncepciju poslovanja putničkih agencija jer je politika cijena jedna od determinanti marketinške koncepcije poslovanja agencija. Zatim, definirani su politika cijena i ciljevi politike cijena, čimbenici koji utječu na formiranje cijena u agencijama te metode određivanja cijena. Putničke agencije koje su promatrane da bi se tematika diferencijacija cijena istražila u praksi bile su najveći hrvatski turoperatori Atlas Airtours te Generalturist. Cilj ovog rada je ukazati na važnost cijene kao jedinog instrumenta marketinškog mixa koji donosi prihode poduzeću te ima veoma značajan utjecaj na kupce pri donošenju odluke u kupnji turističkog proizvoda ili usluge. Pri izradi rada korištene su sljedeće znanstvene metode: metoda analize, metoda kompilacije, metoda deskripcije, metoda klasifikacije, metoda promatranja i komparativna metoda. Korištena je deskriptivna analiza kojom se opisuje poslovanje i marketinška koncepcija poslovanja putničkih agencija te čimbenici koji utječu na forniranje cijena. Metoda kompilacije korištena je tijekom cijeloga rada. Deskriptivna metoda korištena je pri opisivanju poslovanja putničkih agencija. Metoda klasifikacije korištena je pri podjeli turističkih agencija te turistističkih aranžmana, kao i kod metoda određivanja cijena. U zadnjem podglavlju naslova "Diferenciranje cijena u putničkim agencijama u praksi" korištene su metoda promatranja te metoda komparacije. Rad se sastoji od devet dijelova, pri čemu je uža tematika rada razrađena u četiri dijela, a na kraju slijedi zaključak do kojeg se došlo proučavanjem dostupne literature. U drugom poglavlju naslova " Osnovna obilježja poslovanja putničkih agencija" definirani su sami počeci odnosno nastanak putničkih agencija, zatim zadaci, poslovi i funkcije putničkih agencija, vrste putničkih agencija, osnovno o instrumentima poslovanja putničkih agencija, odnosi putničkih agencija i njihovih poslovnih partnera te suvremene tendencije razvoja putničkih tendencija. "Tržišna (marketinška) koncepcija i politika poslovanja putničkih agencija " naslov je trećeg poglavlja, u kojem se ukratko objašnjavaju specifičnosti marketinga u turizmu, politika proizvoda te pojam, vrste i izrada turističkog aranžmana kao temeljnog proizvoda putničkih agencija, i prodajna i promotivna politika u putničkim agencijama. U četvrtom poglavlju obrađuje se politika cijena u putničkim agencijama odnosno, ciljevi politike cijena, čimbenici koji utječu na formiranje cijena te metode koje agencije mogu koristiti pri donošenju odluke o konačnoj cijeni. Također, obrađena je i struktura cijene agencijske usluge, način na koji se cijene diferenciraju u poduzećima, te su dani primjeri formiranja cijene agencijskog proizvoda iz različitih udžbenika. U petom poglavlju uspoređene su politike cijena koje se provode u dva najveća hrvatskim turoperatora.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/201
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.8 Marketing. Prodaja. Prodavanje. Distribucija, raspačavanje
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 23 Jan 2012 10:28
Zadnja promjena: 23 Jan 2012 10:28
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1004

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku