E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Kontrola marketinških aktivnosti u turizmu

Pemper, Sanja (2011) Kontrola marketinških aktivnosti u turizmu. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (437kB)

Sažetak

Tema rada je kontrola marketinških aktivnosti u turizmu. Predmet istraživanja završnog rada je važnost kontrole marketinških aktivnosti koje je djelotvorno sredstvo analize uspješnosti planom zacrtanih marketinških aktivnosti u užem smislu, te je za poslovanje poduzeća često potrebna šira perspektiva. Rad se sastoji od šest dijelova, pri čemu je uža tematika rada obrađena od drugog do petog poglavlja. Neke od metoda koje su korištene u radu su: metoda analize koja pomaže u postupku znanstvenog istraživanja na način da putem raščlanjivanja složenih misaonih tvorevina podijeli na njihove jednostavnije dijelove, metoda apstrakcije koja odvaja bitne elementa od nebitnih, metoda klasifikacije i kompilacije koja je upotrijebljena i s drugim metodama. U prvom poglavlju obrađeno je planiranje, organiziranje i kontrola marketinških aktivnosti. Poduzeća najprije identificiraju probleme organizacije i traže alternativna rješenja, potom fokusiraju i usmjeravaju organizaciju putem analize prilika, izbora ciljeva, definiranja strategija, formuliranja planova, njihove provedbe i kontrole. U drugom dijelu objašnjava se kontrola marketinških aktivnosti, odnosno njeno planiranje i provođenje. Kontrolu planiranja marketinških aktivnosti potrebno je realizirati kako bi se preispitale određene poslovne odluke i rezultati. Za provođenje marketinške kontrole potrebno je neprestano pratiti i provjeravati aktivnosti poduzeća. Treće poglavlje razrađuje vrste kontrole marketinških aktivnosti, koje poduzeća moraju provoditi, a to su kontrola godišnjeg plana, kontrola profitabiolnosti, kontrola uspješnosti (djelotvornosti) i strategijska kontrola. U kontroli godišnjeg plana provjerava se proteklo razdoblje godišnjeg plana i ako je potrebno, izvršavaju se korektivne akcije. Kontrola profitabilnosti sastoji se u naporima da se utvrdi stvarna profitabilnost različitih turističkih proizvoda, tržišnih segmenata i tržišnih kanala prodaje i distribucije. Kontrola uspješnosti ili djelotvornosti obuhvaća načine da se bolje iskoristi produktivnost različitih marketinških sredstava i izdataka. Posljednja, strategijska kontrola obuhvaća periodično ispitivanje primjerenosti osnovnih strategija poduzeća, te njezinim mogućnostima i sredstvima.Posljednji, praktični dio govori o kontroli marketinških aktivnosti na primjeru putničke agencije „Maremonti“ d.o.o., te o njihovom povijesnom razvoju kao i o djelatnosti agencije koja nudi raznoliku ponudu. U zaključku je dan osvrt na cjelokupan rad koji je obrađen, te su u radu dane slike koje služe boljem razumijevanju i ukazanju marketinških aktivnosti koje su obrađene u nastavku.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/210
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.8 Marketing. Prodaja. Prodavanje. Distribucija, raspačavanje
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 02 Mar 2012 07:46
Zadnja promjena: 02 Mar 2012 07:46
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1017

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku