E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Obilježja marketinškog informacijskog sustava u putničkim agencijama

Juranović, Vanessa (2011) Obilježja marketinškog informacijskog sustava u putničkim agencijama. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (817kB)

Sažetak

Tema ovog završnog rada je „Obilježja marketinškog informacijskog sustava u putničkim agencijama“. Predmet istraživanja rada je uloga marketinškog informacijskog sustava u putničkim agencijama, a cilj rada je utvrditi na koji način marketinški informacijski sustav pridonosi poslovanju putničkih agencija. Neke od metoda istraživanja koje su korištene prilikom izrade rada su metoda analize, klasifikacije, apstrakcije i kompilacije. Rad se sastoji od 6 dijelova, pri čemu je uža tematika rada razrađena od drugog do petog poglavlja. U drugom poglavnju nakon uvoda, definirane su putničke agencije kao nositelji djelatnosti posredovanja u prometu putnika, navedene su vrste putničkih agencija prema najčešćim kriterijima podjele u teoriji i praksi, te tržišno okruženje putničkih agencija. Definirani su elementi marketinškog miksa putničkih agencija (proizvod, cijena, promocija, distribucija) te je objašnjena uloga Interneta u poslovanju putničkih agencija koja postaje sve važnija. Informacijska tehnologija od velike je važnosti za svako poduzeće i može se reći temelj svakog poduzeća. Jedna od osnovnih karakteristika današnjeg suvremenog poslovanja u turizmu je prisutnost računala, koja se nalaze u gotovo svim putničkim agencijama, hotelima, restoranima, u uredima svakog menadžera. U trećem poglavlju obrađen je marketinški infromacijski sustav općenito, njegov pojam i definicija, zadaća te njegova evolucija. Povećanje značenja tržišnih aktivnosti uvjetuje naglo povećanje potreba za informacijama o tržištu i potrošnji. Svaka tvrtka mora osigurati tijek informacija do svojih menadžera marketinga. Tvrtke istražuju potrebe svojih managera za informacijama i stvaraju marketinške informacijske sustave (MIS) da bi te potrebe zadovoljile. Marketinški informacijski sustav pomaže u aktivnostima prikupljanja, pohranjivanja i obrade podataka te mora osigurati potrebne informacije u potrebno vrijeme, na odgovarajućem mjestu i u odgovarajućem obliku. U četvrtom poglavlju prikazana je struktura marketinškog informacijskog sustava te su objašnjeni njegovi podsustavi i njegove funkcije.U petom poglavlju objašnjena su obilježja marketinškog informacijskog sustava u putničkim agencijama na primjeru putničke agencije „Zeatours“. Navedena je uloga marketinških informacijskih sustava te na koji način pridonose poslovanju putničkih agencija. Primjena marketinškog informacijskog sustava za svaku tvrtku od strateškog je značaja jer smanjuje troškove, povećava produktivnost, ubrzava administrativne poslove, potiče i unapređuje proces odlučivanja. U zaključku je dan osvrt na cjelokupan rad. Nakon zaključka slijedi popis korištene literature, te popis slika i tablica.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/215
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.4 Matematička ekonomija > 330.47 Ekonomska informatika
3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.8 Marketing. Prodaja. Prodavanje. Distribucija, raspačavanje
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Poslovna informatika
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 02 Mar 2012 07:45
Zadnja promjena: 02 Mar 2012 07:45
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1022

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku