E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Osoblje kao instrument marketinškog miksa u hotelijerskim poduzećima

Sain, Tatjana (2011) Osoblje kao instrument marketinškog miksa u hotelijerskim poduzećima. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (382kB)

Sažetak

U ovom završnom radu razrađen je pojam osoblja kao instrument marketinškog miksa u hotelijerskim poduzećima. Cilj ovog rada je pokazati kako uvođenje sustava kvalitete u upravljanju osobljem ima utjecaja na kvalitetu turističkog proizvoda. Nijedna druga gospodarska djelatnost nije toliko izravna vezana za gosta kao hotelijerska djelatnost. Za izradu ovog završnog rada korištene su sljedeće metode istraživanja: metoda klasifikacije, metoda analize, metoda kompilacije i metoda apstrakcije. U drugom poglavlju rada obrađen je pojam hotelijerstva i hotela, faze razvoja hotelijerstva u Hrvatskoj i vrste hotela. Razvoj hotelijerstva u Hrvatskoj odvija se po usporenim stopama rasta i svodi se uglavnom na obnovu postojećih objekata. Hotelijerstvo je moralo slijediti društvene promjene i prilagođavati se promjenama. Također su navedeni i trendovi u hotelskoj ponudi, razvoj hotelskih lanaca i drugih načina povezivanja hotela. Trendovi u poslovanju hotela su povezani sa gospodarskim stanjem u svijetu i sa kretanjem broja međunarodnih turističkih dolazaka. Hotelsko poduzeće se mora pridržavati pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli. Pokazatelji uspješnosti poslovanja hotela su prikazani kroz tablice o dolascima i noćenju turista u Hrvatskoj. Isto tako su prikazane koje smještajne jedinice gosti biraju prilikom dolaska na odmor. U trećem poglavlju djelu završnog rada objašnjeno je poglavlje marketinga usluga u suvremenom poslovanju hotela, značenje općenito pojma marketinga i marketinga usluga, njezin razvoj i proces pružanja usluga te osobine marketing usluga. Tijekom pružanja usluge potrošači imaju priliku doživjeti proces pružanja usluge. Sam proces utječe na vrijednost same usluge. Marketinški miks je definiran u četvrtom poglavlju rada gdje su objašnjeni njegovi elementi. Važno je napraviti i kreirati pravu kombinaciju marketinških instrumenata, koji će turistički proizvod učiniti privlačnijim ciljnom tržištu od konkurentskih.Osoblje, kao instrument marketinškog miksa, je objašnjeno u petom poglavlju završnog rada, gdje su navedeni i definirani sami postupci pribavljanja, selekcije i obrazovanja djelatnika. U ovom se poglavlju navode specifičnosti rada u hotelijerstvu kao uslužnoj djelatnosti, gdje zaposleno osoblje predstavlja kritičnu vezu u odnosu prema gostima. Ujedno je objašnjena i motivacija osoblja koja je vrlo bitna u poslovanju hotelskih poduzeća, a za kvalitetnu pruženu uslugu zaposlenici dobivaju određenu nagradu ili kompenzaciju za izvršeni rad, koja ih stimulira na daljnje ostvarivanje boljih rezultata. U radu se navode faktori uspješnosti turističkog poslovanja. Kako su ljudi najvažniji element bilo koje usluge ili iskustva, potrebno ih je stalno usavršavati i motivirati za daljni rad. Dobar interni program stvara zadovoljstvo zaposlenika, što stvara zadovoljstvo kupaca. Marketing mora razviti tehnike i procedure kako bi osigurao da zaposlenici budu spremni pružiti visokokvalitetne usluge. U zadnjem djelu završnog rada prikazan je primjer poslovanja hotela „Arcus Residence“, odnosno kada je hotel osnovan, njegova djelatnost, način rukovođenja (organizacijska struktura hotela), te su opisane uloge osoblja koje izvršavaju svoje funkcije u hotelu. Težnja svakog hotela je doseći svoje planirane ciljeve, što znači veći profit, bolje plaće, bolji radni uvjeti i snažnu kadrovsku osnovicu, koja daje garanciju za opće zadovoljstvo i gostiju i zaposlenih u tom hotelu.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/216
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.8 Marketing. Prodaja. Prodavanje. Distribucija, raspačavanje
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 02 Mar 2012 07:45
Zadnja promjena: 02 Mar 2012 07:45
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1023

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku