E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Provođenje procesa marketinškog istraživanja

Kocijan, Silvija (2011) Provođenje procesa marketinškog istraživanja. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (658kB)

Sažetak

Marketinško istraživanje predstavlja standardizirane i organizirane postupke primjene znanstvene metode u prikupljanju, registriranju, obradi, analizi i interpretaciji podataka sa svrhom dobivanja informacija koje služe za donošenje odgovarajućih marketinških odluka. Marketing istraživanja sastoje se od istraživanja tržišta i istraživanja elemenata marketing miksa (proizvoda, cijene, distribucije i promocije). Pojmovi marketing istraživanje i istraživanje tržišta ne smiju se poistovječiti, budući da marketing istraživanja predstavljaju širi pojam. Istraživanjem tržišta prikupljaju se i obrađuju podaci o karakteristika i potrebama potrošača, stavovima i namjerama kupnje, preferiranju marki proizvoda i drugo. Proces istraživanja tržišta sastoji se od šest faza, a to su: definiranje problema i ciljeva istraživanja, određivanje izvora podataka i vrste istraživanja, određivanje metoda i formulara za prikupljanje podataka, određivanje vrste uzorka i prikupljanje primarnih podataka, analiza podataka i interpretacija rezultata, te sastavljanje izvješća. Izvori podataka uobičajeno se dijele na primarne i sekundarne. Sekundarni podaci su podaci koji su prikupljeni već prije za neku drugu svrhu u nekom drugom istraživačkom projektu. Primarni podaci su oni podaci koji će se prikupiti u samom istraživanju jer ne postoje u sekundarnim izvorima podataka. Postoje tri vrste istraživanja, a to su: izviđajna, opisna i uzročna istraživanja. Izviđajna istraživanja obično imaju karakter otkrivanja i izviđanja, opisna istraživanja evidentiraju stvari i opisuju činjenice, dok se uzročna istraživanja primjenjuju u situacijama kada se želi dobiti objašnjenje uzroka koji su djelovali na neki događaj. Postoji više metoda za prikupljanje podataka, a neke od njih su: povijesna metoda, metoda promatranja, metoda ispitivanja i metoda eksperimentiranja. Metoda ispitivanja predstavlja najrašireniji način ispitivanja, a obuhvaća ispitivanje dopisnim putem, ispitivanje telefonom, ispitivanje pomoću računala i osobno ispitivanje. Za promatranje ispitanika rabe se različiti formulari i različiti uređaji, a osnovni instrument ispitivanja je upitnik. Upitnik predstavlja dvosmjerno komunikacijsko sredstvo od istraživača k ispitaniku i obratno, a sastoji se od niza pitanja predstavljenih ispitaniku u svrhu dobivanja njegovih odgovora. Postoje dva oblika pitanja u upitnicima, a to su: zatvorena i otvorena pitanja. Zatvorena pitanja obuhvaćaju sve moguće odgovore, a ispitanici odabiru između njih, dok otvorena pitanja dopuštaju ispitaniku da odgovori svojim riječima i nema mogućnosti izbora među ponuđenim odgovorima. Obrada i analiza podataka utječu na kvalitetu informacija, a sažete i jasne informacije utječu na konkurentnost u poslovanju. Izrada izvješća o istraživanju je posljednja faza u istraživačkom procesu, a ono se sastoji od tablica, analiza i preporuka istraživača tržišta. Postoji nekoliko zahtjeva koje svaki dobar izvještaj mora ispuniti, a to su: cjelovitost, točnost, jasnoća i sažetost.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/71
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.8 Marketing. Prodaja. Prodavanje. Distribucija, raspačavanje
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Management i poduzetništvo
Datum pohrane: 12 Oct 2011 12:15
Zadnja promjena: 12 Oct 2011 12:15
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/129

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku