E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Ponašanje potrošača i „zeleni“ proizvodi

Belušić, Iva (2011) Ponašanje potrošača i „zeleni“ proizvodi. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

U današnjem svijetu okoliš je sve više pod utjecajem raznih zagađenja i čestom izrabljivanju i eksploataciji prirodnih resursa. Posljedice ovakvog ponašanja očituju se u povećanju zagađenja, pojavljivanju raznih nepoznatih bolesti, nestajanju nekad neiscrpnih izvora, globalnom zatopljenju. Sve više se uočavaju posljedice našeg ponašanja, pogotovo velikih poduzeća a i onih malih. Sve više se razvija svijest o problemima koji tek dolaze, pojačava se medijska pokrivenost tom tematikom ali i pažnja potrošača. Proučavanje ponašanja potrošača od velikog je značenja za: potrošače, za sagledavanje svojstvene odluke u vezi sa potrošnjom – što, zašto i kako kupiti, proizvođače da shvate interne i eksterne utjecaje koji potiču pojedince da se kao potrošači ponašaju na određeni način pri kupnji, marketinške eksperte da shvate i predvide kako i zašto pojedinci donose odluke o kupovini, tako da na toj osnovi mogu donijeti bolje strategije. Potrebno je pronaći rješenje koje će okrenuti poslovanje poduzeća ali i ponašanje pojedinca ka zelenom ekološki osviještenom marketingu, koji se od samog poĉetka definira kao marketinga koji naglašava nuţnost uvažavanja značaja prirodnog okružja, te oblikovanje svih marketinških aktivnosti sukladno apostrofiranoj nužnosti. Cilj rada je povezati pojedinaca, grupu odnosno cijelo društvo sa „zelenim“ koji se razlikuju od drugih po svome jakom naglasku na zaštitu okoliša, povezivanje potrošača, tržišta i poduzeća. Kako je zadovoljenje potreba i rješavanje problema kupca u središtu pažnje marketinške koncepcije, marketinški napori usmjereni su na zadovoljavanje želja potrošača vezanih uz zaštitu okoliša, čime se nastoji pronalaziti standarde van onih nametnutih zakonom kako bi se osvijestili potrošači o vrlinama zelenih proizvoda i njihovim obilježjima. Sadržaj rada podijeljen je na pet dijela. Prvi dio Ponašanje potrošača definira pojam ponašanje potrošača, potrošača kao pojedinca, njegovo djelovanje u društvenim i kulturnim sredinama te kako teče sam proces potrošačeva donošenja odluka. U drugom dijelu Zeleni proizvodi, objašnjen je pojam „zeleni“ proizvodi, odnosno ekološki proizvodi koji od samog početka nabave brinu o ekologiji i zdravlju potrošača, njihov razvoj i zaštita, kako se potrošači sve više okreću tim proizvodima te marketing splet. Zeleni potrošač naziv je trećeg dijela. Zeleni potrošač čini novi segment potrošača koji ističe nužnost ugrađivanja ekološke vrijednosti u marketinške strategije i programe gospodarskih subjekata. Potrošači sve više razvijaju svijest o zdravlju, potrebi očuvanja okoliša, te su i sami pokretači takvih aktivnosti. Zeleni marketing, četvrti dio rada objašnjava ulogu marketinških teoretičara pri razvijanju svijest o očuvanju okoliša te boljem promoviranju, plasiranju zelenih proizvoda na trţištu. Želi se potaknuti ekološka osjetljivost kooperativnim radom svih sudionika, bez obzira na konkurentsku tržišnu poziciju. Zeleni marketing postaje sve zanimljiviji mnogobrojnim proizvođačima zbog povećane profitabilnosti, ekološki orijentirane proizvodnje i sve veće zainteresiranosti potrošača za tom vrstom proizvoda. Kraj rada posvećen je Zelenom marketingu u Hrvatskoj, kako proizvođači ekološke hrane i prehrambenih proizvoda zadnjih godina polako dobivaju svoje mjesto na tržištu, te kako se kod Hrvatskih potrošača svijest o ekološki zdravijim proizvodima tek budi i jača.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/72
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.8 Marketing. Prodaja. Prodavanje. Distribucija, raspačavanje
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 12 Oct 2011 12:15
Zadnja promjena: 12 Oct 2011 12:15
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/130

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku