E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Uloga marketinga u strategijama poduzeća

Ajazi, Edisa (2011) Uloga marketinga u strategijama poduzeća. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (512kB)

Sažetak

Da bi tvrtke bile uspješne, trebaju biti u potpunosti predane otkrivanju, usluživanju i zadovoljavanju potreba klijenata na dobro definiranim ciljnim tržištima. Moraju se usredotočiti na svoje kupce, ulagati u marketing, te poticati svakoga unutar organizacije da proizvede visoku kvalitetu i veću vrijednost za kupca. Sva ta djelovanja dovode do udjela na tržištu i profita. Cilj marketinga jest privući nove kupce obećavajući im veću vrijednost, te zadržavanje sadašnjih kupaca kroz pružanje zadovoljstva. Međutim, dobar marketing nije slučajnost, već rezultat pažljivog planiranja i provođenja. Marketinške prakse se kontinuirano usavršavaju i reformiraju u gotovo svim industrijama kako bi se povećale šanse za uspjeh. Sve tvrtke trebaju strategije kako bi zadovoljile tržišta koja se mijenjaju, odnosno nijedna strategija nije najbolja za sve tvrtke. Iz tih razloga, svaka tvrtka mora pronaći put koji ima najviše smisla, s obzirom na situaciju u kojoj se nalazi, prilike, ciljeve i resurse. Marketing ima važnu ulogu u strategijama, odnosno on pruža informacije i druge podatke koji olakšavaju pripremu strateškog plana. Također, strateško planiranje je prvi korak u planiranju marketinga te određuje ulogu marketinga u organizaciji. Zatim strateški plan vodi marketing, koji mora surađivati s drugim odjelima u organizaciji kako bi se ostvarili strateški ciljevi. Svrha ovog rada je obrazložiti značaj i ulogu marketinga u strategijama poduzeća kao i način na koji poduzeća primjenjuju marketing u svom djelovanju. Cilj rada je prikazati na konkretnom primjeru veleučilišta VERN' primjenu marketinga i marketinških strategija u praksi. U prvom poglavlju definirana su poimanja marketinga koja su potrebna za razumijevanje upravljanja marketingom. U ovom dijelu rada obrađuju se glavne filozofije promišljanja marketinga, djelovanje glavnih funkcionalnih odjela te njihovo zajedničko djelovanje u cilju ostvarenja strateških ciljeva. Kako bi se pobliže opisalo strateško planiranje, u drugom poglavlju, obrazložena su planiranja na razini korporacije i odjela kao i na razini poslovnih jedinica. U trećem poglavlju rada detaljnije je opisan proces marketinga sa naglaskom na strategije u organizaciji, sa aspekta strateškog planiranja i aspekta pojedinih situacija. Posebna pažnja je posvećena procesu marketinga kao potpunom i sređenom procesu razmišljanja o planiranju tržišta. Kao što je prikazano, proces počinje istraživanjem tržišta kako bi se spoznale mogućnosti. Prisutna je segmentacija tržišta i odabir onih ciljnih tržišta koja tvrtka može zadovoljiti na superioran način. Nadalje, tvrtka mora formulirati široku strategiju i definirati specifični marketinški miks i plan akcija da bi optimizirala svoju dugoročnu izvedbu, te kako bi evaluirala rezultate. Sa strateškog aspekta marketinga objašnjene su diferencijacija i pozicioniranje tržišne ponude kao i ključna uloga marketinga u procesu razvoja novih proizvoda. Obrađeno je kako se tržišna ponuda može diferencirati prema pet različitih dimenzija, odnosno prema proizvodu, usluzi, osoblju, kanalu, te imidžu. U planiranju programa marketinga, detaljno je obrazložen značaj marketinškog miksa za poduzeća, s naglaskom na poduzeća koja pružaju usluge. Kako bi se prikazale marketinške strategije u pojedinim situacijama, diferencirane su strategije u životnom vijeku proizvoda, u odnosu na tržišni udio i konkurente, te na globalnom tržištu. U posljednjem dijelu rada, odnosno u četvrtom poglavlju, iznesen je primjer veleučilišta VERN' kojim su se pokušali prikazati neki od glavnih elemenata marketinškog procesa s posebnim naglaskom na stratešku analizu SWOT i marketinški miks usluga koje VERN' pruža . Pri izradi ovog rada korištene su metode kompilacije, analize i sinteze. Informacije su prikupljene i osobnim kontaktom sa VERN'-ovim profesorima, odnosno sa voditeljicom marketinga dr. sc. Dianom Plantić-Tadić, profesorom marketinga mr. sc. Borisom Jurićem, te voditeljicom poduzetništva mr. sc. Gordanom Čorić.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/78
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.8 Marketing. Prodaja. Prodavanje. Distribucija, raspačavanje
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Management i poduzetništvo
Datum pohrane: 12 Oct 2011 12:16
Zadnja promjena: 12 Oct 2011 12:16
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/136

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku