E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Obilježja mogućnosti primjene mobilnog telefona kao marketinškog komunikatora sa naglaskom na mobilno oglašavanje

Štifanić, Karolina (2012) Obilježja mogućnosti primjene mobilnog telefona kao marketinškog komunikatora sa naglaskom na mobilno oglašavanje. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

Mobilni telefon je tijekom posljednjeg desetljeća postao sastavni dio života. Gotovo da danas nema čovjeka koji ne posjeduje barem jedan mobilni telefon, a sve je više onih koji su o mobilnom telefonu postali ovisni. Pojavom novijih modela sa dodatnim mogućnostima, mobilni telefon postao je životni stil i identitet pojedinca. Mobilna tehnologija je najbrže rastuća tehnologija tijekom posljednjih godina. Sve češće i učestalije promjene na tom području omogućavaju sve ono što se prije nekoliko godina nije moglo niti zamisliti. Sa pojavom mobilnih telefona međusobna komunikacija dobila je posve novu dimenziju. Tradicionalni način komunikacije, temeljen na osobnoj komunikaciji, sve se češće zamjenjuje pogodnostima mobilnih tehnologija. Upotrebom mobilnih telefona poboljšavaju se dostupnost, učestalost te brzina komuniciranja. Prvotna namjena mobilnih telefona bila je omogućavanje telefoniranja u pokretu, temeljena na govornim uslugama. Međutim, od uređaja koji su omogućavali obavljanje telefonskih poziva i slanje SMS poruka, mobilni telefoni su danas postali osobna računala uz pomoć kojih se pristupa mobilnom Internetu, šalje i prima elektronička pošta, obavljaju mobilna plaćanja, sluša glazba, snima, fotografira i sl. Mobilni telefon je mjereno po broju korisnika najmoćnije komunikacijsko sredstvo današnjice. Zbog svojih iznimnih i jedinstvenih prednosti mobilni telefon prepoznat je kao veoma interesantan medij marketinške komunikacije sa velikim potencijalom. Osim što omogućava interakciju između pošiljatelja i primatelja na osobnoj razini u toj mjeri da po tom pitanju nadmašuje sve ostale marketinške medije, oglašavanjem putem mobilnog telefona može se doseći najveći dio ciljne skupine. Cilj ovog rada je analizirati obilježja i mogućnosti mobilnog telefona kao jednog od medija marketinške komunikacije, pritom stavljajući naglasak na vrste i trendove u mobilnom oglašavanju koje je u svijetu veoma rašireno (SAD, Zapadna Europa, Japan) i popularno već nekoliko godina, dok je u Hrvatskoj tek u začecima. Također, ovim radom želi se istražiti potencijal primjene mobilnog oglašavanja na studentima Odjela za ekonomiju i turizam u Puli kako bi se utvrdile njihove dosadašnje navike korištenja mobilnih telefona, kao i njihova zainteresiranost za primanje mobilnih oglasa u budućnosti. Rad se pored uvoda i zaključka sastoji od četiri poglavlja. U drugom poglavlju govori se o razvoju i obilježjima mobilnih telefona. Nakon prikaza razvoja mobilne tehnologije kroz četiri generacije te vodećih mobilnih operativnih sustava, slijedi prikaz korištenja mobilnih telefona u Hrvatskoj i svijetu. Treće poglavlje odnosi se na marketinšku komunikaciju. Nakon pregleda oblika i elemenata marketinške komunikacije te integrirane i interaktivne marketinške komunikacije naglasak se stavlja na mogućnosti mobilnog telefona za marketinšku komunikaciju. U ovom dijelu prikazane su mogućnosti mobilnog telefona za provođenje marketinških aktivnosti i marketinške komunikacije, kao i njegovu integraciju sa drugim medijima u marketinškoj komunikaciji. Četvrto poglavlje rada usredotočeno je na mobilno oglašavanje na koje je u ovom radu stavljen posebni naglasak. Nakon pregleda vrsta mobilnog oglašavanja (SMS, MMS, mobilni web, mobilne aplikacije, lokacijski servisi i mobilne društvene mreže) navedene su prednosti i nedostaci mobilnog oglašavanja. Posebno su istaknuti trendovi u mobilnom oglašavanju koji se odnose na: dominaciju pametnih telefona, rastuću važnost SMS poruka, bogate medijske oglase, mobilne stranice nasuprot mobilnih aplikacija, interes za geo lokaciju te porast uporabe mobilnog videa. Naposljetku slijedi prikaz zakonskih ograničenja u mobilnom oglašavanju. U petom poglavlju rada prikazani su rezultati provedenog istraživanja o potencijalu primjene mobilnog oglašavanja na studentima svih godina i smjerova studija na Odjelu za ekonomiju i turizam „Dr. Mijo Mirković“ pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Osim osnovnog cilja postavljeno je pet izvedenih ciljeva, kao i šest hipoteza koje su se ovim istraživanjem nastojale provjeriti.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Franjić, Zoran
Dodatne informacije: 2012/34
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.8 Marketing. Prodaja. Prodavanje. Distribucija, raspačavanje
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 24 Sep 2012 11:21
Zadnja promjena: 21 May 2014 10:51
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1414

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku