E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Politika promocije u nautičkom turizmu

Šeperović, Alisa (2011) Politika promocije u nautičkom turizmu. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

Predmet istraživanja ovog diplomskog rada je politika promocije u nautičkom turizmu i usporedba politike promocije ACI marina i Tehnomont marine Veruda. Nautički turizam je turistički fenomen koji se u posljednja tri desetljeća vrtoglavo razvija ostvarujući fizičke i financijske rezultate koje u kontinuitetu ne ostvaruje niti jedna druga gospodarska aktivnost. Sustavno istraživanje i znanstveni doprinosi razvitku nautičkog turizma u Hrvatskoj, na Mediteranu i u Europi ostvaruju se tek u posljednjih petnaestak godina uz sporadične radove u prijašnjem razvoju. U uskoj vezi s predmetom istraživanja je cilj rada. Cilj rada je približiti se predmetu istraživanja obrađivanjem pojmova vezanih uz nautički turizam i promociju u turizmu. Rad se sastoji od šest međusobno povezanih dijelova, pri čemu je uža tematika rada obrađena u četiri dijela. U uvodnom dijelu obrazloženi su predmet istraživanja, cilj istraživanja, struktura rada, te korištene znanstvene metode. U drugom dijelu koji ima naslov Turizam i marketing, definirani su važniji pojmovi vezani uz turizam, i pojmovi vezani uz marketing u turizmu, kao što su njegove specifičnosti, ciljevi i načela, nositelji, te instrumenti marketinškog miksa u turizmu. Treći dio ima naslov Nautički turizam kao selektivni oblik turizma. U njemu su obrazloženi osnovni pojmovi vezani uz nautički turizam, te je dan osvrt na razvoj nautičkog turizma u Hrvatskoj, te konkurentsku poziciju hrvatskog nautičkog turizma. U četvrtom dijelu govori se o promociji u turizmu. Politika promocije u nautičkom turizmu obrađuje se u petom dijelu, u ovom dijelu je dana usporedba politike promocije ACI marina i Tehnomont marine Veruda. U posljednjem, šestom dijelu rada iznosi se zaključak, nakon kojeg se navodi literatura korištena pri izradi rada, kao i popis shema, grafikona, tablica i slika. Rješavanju problema prethodilo je prikupljanje podataka iz dostupne i odgovarajuće literature. U ovom diplomskom radu korišteni su domaći i strani izvori podataka, knjige, Internet, časopisi, katalozi Tehnomont Marine Veruda, ACI-a, kao i interni dokumenti istih. Pri izradi rada korištene su sljedeće znanstveno-istraživačke metode: metode analize i sinteze, komparacije, definicije i klasifikacije.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/1
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 659 Reklama, publicitet. Informativni rad. Odnosi s javnošću
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 14 Oct 2011 10:16
Zadnja promjena: 14 Oct 2011 10:16
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/148

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku