E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Pretpristupni fondovi Europske unije i njihov utjecaj na ponašanje kupaca

Ivanišević, Vinka (2012) Pretpristupni fondovi Europske unije i njihov utjecaj na ponašanje kupaca. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (572kB)

Sažetak

Europska unija (kratica EU) jedinstvena je međuvladina i nadnacionalna zajednica europskih država nastala kao rezultat procesa suradnje i integracije koji je započeo 1951. godine. Europska unija formalno je uspostavljena 1. studenoga 1993. godine stupanjem na snagu Ugovora o Europskoj uniji poznatijeg kao Ugovor iz Maastrichta. Europska unija odlučila je upotpuniti svoju pretpristupnu strategiju i pomoći zemljama kandidatkinjama te za njih, osim institucionalne pomoći, osigurava i sustavnu financijsku pomoć zemalja članica Europske unije. Zato je EU uspostavila pretpristupne fondove koji osiguravaju sredstva za prilagodbu standardima Europske unije. Europska unija danas broji 27 članica: Belgija (1952.), Nizozemska (1952.), Njemačka (1952.), Luksemburg (1952.), Italija (1952.), Francuska (1952.), Danska (1973.), Ujedinjeno Kraljevstvo (1973.), Irska (1973.), Grčka (1981.), Portugal (1986.), Španjolska (1986.), Austrija (1995.), Švedska (1995.), Finska (1995.), Cipar (2004.), Slovačka (2004.), Slovenija (2004.), Češka (2004.), Poljska (2004.), Mađarska (2004.), Malta (2004.), Estonija (2004.), Latvija (2004.), Litva (2004.), Bugarska (2007.) i Rumunjska (2007.). Zaštita potrošača, iz Ugovora o funkcioniranju Europske unije, ima za cilj zaštitu zdravlja, sigurnosti i ekonomskih interesa potrošača kao i promidžbu prava potrošača na informiranje, obrazovanje i organiziranje s ciljem očuvanja zajedničkih interesa. Provedba zaštite potrošača u Uniji temelji se na načelima horizontalnosti, supsidijarnosti i minimalnog usklađivanja. Tema ovog završnog rada su pretpristupni fondovi i njihov utjecaj na ponašanje potrošača. Rad se sastoji od osam dijelova. Započinje uvodom te nastavlja opisom institucija Europske unije, Europsko vijeće, Europski parlament, Sud EU, Europska komisija i Europska središnja banka te njihov način djelovanja. U trećem dijelu govori se o čimbenicima koji utječu na ponašanje potrošača. To mogu biti društveni, osobni i psihološki čimbenici i svi oni djeluju na potrošača prilikom kupnje. U četvrtom i petom dijelu opisani su načini djelovanja i ponašanja potrošača u Hrvatskoj i zemljama Europske unije. Prilikom ponašanja potrošača u EU, kao i u Hrvatskoj, važno je spomenuti zaštitu potrošača koje je EU posebno zaštitila Akcijskim planom za zaštitu potrošača. U šestom dijelu opisani su predpristupni fondovi EU i programi pomoću kojih se provode dok je u sedmom dijelu prikazana primjena IPARD programa mjere 301 u Istri. Rad završava zaključkom i popisom korištene literaure.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/50
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 339 Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Svjetsko gospodarstvo > 339.9 Međunarodno gospodarstvo općenito. Međunarodni gospodarski odnosi. Globalno gospodarstvo
6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.8 Marketing. Prodaja. Prodavanje. Distribucija, raspačavanje
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 15 Oct 2012 12:19
Zadnja promjena: 15 Oct 2012 12:19
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1619

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku