E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Poslovno planiranje u funkciji upravljanja rizicima poslovanja

Galant, Adriana (2012) Poslovno planiranje u funkciji upravljanja rizicima poslovanja. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

Planiranje je aktivnost koja je prisutna u svakodnevnom životu, kako privatnom tako i poslovnome. Planiranjem se nastoji smanjiti neizvjesnost koju donosi budućnost, a samim time i rizike koji tada mogu donijeti negativne posljedice. Funkcija planiranja predstavlja prvu funkciju menadžmenta poduzeća na koji se nadovezuju ostale funkcije. Planiranje obuhvaća aktivnosti pomoću kojih poduzeće definira što želi ostvariti u budućnost te definira načine na koje će to ostvariti. Glavni razlog planiranja je da ono pomaže u ostvarivanju ciljeva poduzeća kroz definiranje akcija kojima će se to ostvariti. Planiranje se može podijeliti na različite naĉine, i to prema kriteriju hijerarhijske razine te s obzirom na vremensku dimenziju. Proces planiranja sastoji se od osam uzastopnih faza. Prilikom planiranja menadžeri se mogu koristiti različitim načinima i metodama planiranja. Planiranje je povezano funkcijom kontrole, kroz koju se uspoređuje planirano sa ostvarenim u cilju poduzimanja korektivnih akcija. Prilikom poslovanja poduzeće se susreće s različitim rizicima kojima je potrebno upravljati na adekvatan način kako bi se minimizirale moguće štetne posljedice. Rizik se u užem smislu definira kao opasnost gubitka ili štete, a može se podijeliti na prenosive i neprenosive, poslovne (unutarnje i vanjske) te poduzetničko-menadžerski rizik. Upravljanje rizicima povezano je s planiranjem jer aktivnosti planiranja omogućuju da se rizici na vrijeme identificiraju kako bi se njima moglo upravljati. Poslovni plan je učinkoviti sredstvo prilikom planiranja i upravljanja rizikom određenog investicijskog projekta. Poslovni plan se može definirati kao dokument koji sadrži cjelovito i potanko razrađeno obrazloženje o ulaganjima u posao s ocjenom očekivanih učinaka i varijantnih rješenja za rizične situacije, što ih donosi buduće vrijeme. Svaki poslovni plan mora imati definiranu vremensku i prostornu dimenziju. Elementi poslovnog plana mogu se podijeliti na fizičke i financijske aspekte poslovnog plana. Fizički aspekti obuhvaćaju analizu tržišta, tehnološko-tehničku te lokacijsku analizu, dok financijski aspekti obuhvaćaju financijsku pripremu, ocjenu učinkovitosti te analizu osjetljivosti. Fizički aspekti poslovnog plana obuhvaćaju fizičke vrijednosti investicije, a financijski aspekti predstavljaju fizičke aspekte izražene u financijskim veličinama.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/52
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 15 Oct 2012 12:19
Zadnja promjena: 15 Oct 2012 12:19
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1621

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku