E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Zeleni marketing

Macan, Matea (2012) Zeleni marketing. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

Tema ovog završnog rada je zeleni marketing te analiza istog u poslovanju poduzeća Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. Predmet ovog rada je ispitati koja su to načela i koraci koje je potrebno poduzeti i poštivati kako bi se smanjilo zagađenje te njegove posljedice na okoliš i društvo u cjelini. Velike klimatske promjene, ograničenje resursa, negativan utjecaj ljudi i poduzeća na okoliš moglo bi dovesti do ekološke katastrofe. Sve to potaknulo je stručnjake na razmišljanje te pronalazak rješenja tog problema što je dovelo do razvoja zelenog marketinga kao jednog od koraka koji vodi ka boljitku cijelog društva. Svrha ovog rada je ukazati na ekološke probleme današnjice te koliko je značajna ekološka proizvodnja za proizvođače ali i kupce/potrošače. Važno je prikazati kako se sve više poduzeća uključuje u projekte vezane za zaštitu okoliša te da počinju shvaćati kako je onečišćenje veliki problem današnjice te ako se što prije ne uključimo te učinimo nešto dobro za naš planet, može biti prekasno. Kroz ovaj rad biti će objašnjeno što je to uopće zeleni marketing, na koji način je potrebno da proizvode potrošači da bi se mogli nazvati zelenima te koja je zastupljenost zelenog marketinga u Hrvatskom gospodarstvu. Rad je razrađen kroz poglavlja koja opisuju bitne značajke vezane za zeleni marketing. U prvom poglavlju Društvena odgovornost marketinga objašnjeno je što je to društvena odgovornost marketinga, na koji način posluju društveno odgovorna poduzeća, te koji su to oblici koje može poprimiti društveno odgovoran marketing. Drugo poglavlje Pojam zelenog marketinga objašnjava što je to zeleni marketing, kada je nastao, koje aktivnosti uključuje te što je sve potrebno učiniti da bi se zeleni marketing mogao primijeniti u praksi. Da bi strategija zelenog marketinga bila uspješna potrebno je ostvariti određene uvjete, što je također opisano u ovom poglavlju. Treće poglavlje Zeleni proizvođači opisuje tko su to zapravo zeleni proizvođači, koji je princip njihova rada, te što je sve potrebno učiniti da bi postali istinski ˝zeleni˝. Nadalje, u trećem je poglavlju objašnjeno što su zeleni proizvodi, na koji su način proizvedeni, koje sve oznake moraju sadržavati, u kakvu ambalažu bi trebali biti upakirani, koju cijenu poprimaju te jesu li ti proizvodi vjerodostojni takve cijene. Također su objašnjene zelene usluge i dani su primjeri istih, u hotelijerstvu i autoprijevozu. Četvrto poglavlje Zeleni potrošači opisuje, definira te segmentira potrošače prema razini njihove ekološke osviještenosti. U petom poglavlju objašnjena je Zelena komunikacija kao važan aspekt zelenog marketinga koji obavještava i upoznaje kupce/potrošače zelenih proizvoda/usluga o ekološkim obilježjima istih te o društveno odgovornom poslovanju poduzeća. Šesto poglavlje Zeleni marketing u Hrvatskom gospodarstvu govori o zastupljenosti ekoloških/zelenih proizvoda u Hrvatskoj te prikazuje kolika je zastupljenost zelenog marketinga u hrvatskim poduzećima. Zeleni marketing i inoviranje poglavlje je koje govori o povezanosti zelenog marketinga i inovacija te kako se u takvom aspektu marketinga mogu neprestano očekivati novi proizvodi i nova tehnologija koja će zasigurno pronaći svoje mjesto na svjetskom tržištu. U mnogim područjima inovacije više nisu toliko često, no kada je riječ o zelenom marketingu inovacije se neprestano dešavaju te se ideje o inovativnim zelenim proizvodima/uslugama neprestano provode u praksu. U ovom su poglavlju također prikazani suvremeni primjeri zelenih inovacija. Osmo poglavlje Ekološki problemi i politika zaštite okoliša govori o ekonomici okoliša kao znanstvenoj grani koja proučava ekonomske zakonitosti u korištenju prirodnih resursa ali i u zaštiti okoliša. Poglavlje je posvećeno ekološkoj krizi te o osnovnim uzročnicima onečišćenja okoliša koji se dijele na prirodne i antropogene uzročnike. Također se govori o nastanku i razvoju Politike zaštite okoliša kao složenom sustavu upravljanja okolišem, o njezinim ciljevima, načelima koja je potrebno poštivati da bi se ostvarili ciljevi te o instrumentima kojima se koristi da bi ostvarila zacrtane ciljeve. Deveto i posljednje poglavlje bazirano je na primjeru implementacije zelenog marketinga u poduzeću Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. Predstavljen je način poslovanja i aktivnosti koje poduzeće provodi s ciljem očuvanja okoliša. Također je opisan jedan od mnogobrojnih projekata u koje je uključeno poduzeće, a koji se tiču očuvanja okoliša.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/54
Teme: 5 Prirodne znanosti i matematika > 504 Znanost o okolišu. Environmentologija
6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.8 Marketing. Prodaja. Prodavanje. Distribucija, raspačavanje
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 15 Oct 2012 12:19
Zadnja promjena: 15 Oct 2012 12:19
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1623

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku