E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Teškoće oko kontole prodaje na primjeru Puljanka- Brionka d.o.o.

Klarić, Paolo (2011) Teškoće oko kontole prodaje na primjeru Puljanka- Brionka d.o.o. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (752kB)

Sažetak

Neovisno o tome kojem se shvaćanju radi, svako poduzeće treba, kako povjerenje, tako i neki oblik kontrole. „Kako se management poduzeća nebi izgubio u kontroliranju detalja dnevnog posla, potreban je sustav kontrole koji će jamčiti izvođenje planskih zadataka“. U Hrvatskoj i svijetu obrađeno je područje kontrole u marketingu, kao i područje kontrolinga, ali je primjećeno da tek neznatni dio radova istražuje problematiku teškoća u procesu kontrole prodaje. Zbog toga ovaj rad predstavlja mali doprinos istraživanjima iz ovoga područja. Rast znanja u području analize i planiranja daleko je premašio rast znanja na području kontrole. Kao rezultat loše kontrole zaposlenici mogu manipulirati podacima, izvjestiti lažne informacije i / ili više općenito ponašaju se na način koji nije u najboljem interesu poduzeća. Upravo iz tog razloga, kontrola prodaje je jako malo obrađena u teoriji, a njena uspješna primjena u praksi može otkloniti eventualni neuspjeh na tržištu a time poduzeće može postati konkurentan na tržištu. Kontrola prodaje u današnjim uvjetima recesije po mom mišljenju dobiva veoma važnu ulogu kako bi poduzeća opstala na tržištu. Hipoteza ovoga rada je: teoretska saznanja i praktična iskustva kao i softwareski alati pružaju mogućnosti za kvalitetnu i sveobuhvatnu kontrolu i analizu prodaje. Većina poduzeća u RH nije u dovoljnoj mjeri iskoristila navedene mogućnosti. To je pretpostavka od koje se polazi u ovom radu, a navedeno će se pokušati dokazati pomoću slijedećih metoda: metode analize i sinteze, indukcije i dedukcije, metoda kompilacije, metoda studije slučaja na primjeru poduzeća Puljanka – Brionka d.o.o. te dugogodišnje vlastito iskustvo na poslovima vođenja prodavaonice vlastitog privatnog poduzeća. Cilj ovog rada je dati temeljiti prikaz kontrole prodaje, a posebno teškoće koje se danas javljaju u samoj konroli. U drugom poglavlju ovog rada navest će se temeljne teorijske pretpostavke o kontroli prodaje, razgraničenje pojedinih pojmova kontrole prodaje, prikazati proces i tijek kontrole te dati kratki osvrt na analizama koje se najčešće primjenjuju u kontroli prodaje. U trećem poglavlju bit će riječi o teškoćama u kontroli prodaje koje su obuhvaćene u teoriji, teškoćama oko kontrole prodaje koje se najćešće pojavljuju u praksi, te posebno obratiti pozornost na teškoće koje se pojavljuju zbog unutrašnjih razloga u poduzeću. U četvrtom poglavlju će se prikazati primjer kontrole prodaje u Trgovačkom društvu Puljanka - Brionka d.o.o., pri čemu će se objasniti postupci u procesu kontrole prodaje te detaljno objasniti teškoće oko kontrole prodaje na primjeru prakse.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/21
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.8 Marketing. Prodaja. Prodavanje. Distribucija, raspačavanje
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 14 Oct 2011 10:16
Zadnja promjena: 14 Oct 2011 10:16
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/168

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku