E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Marketinški informacijski sustav u hotelijerskim poduzećima

Gaćina, Tatjana (2011) Marketinški informacijski sustav u hotelijerskim poduzećima. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (393kB)

Sažetak

Predmet istraživanja ovog završnog rada je marketinški informacijski sustav u hotelijerskim poduzećima. Cilj zavšnog rada je objasniti marketinški informacijski sustav u hotelijerstvu, te njegove funkcije i obilježja. Odabrana tema važna je iz razloga što marketinški informacijski sustav omogućava planiranje i izvještavanje potrebno za kvalitetno upravljanje poduzećem. Povećanje značenja tržišnih aktivnosti uvjetuje naglo povećanje potreba za informacijama o tržištu i potrošnji. Informacije su najvažniji resurs, menadžer mora pravodobno i točno reagirati, što mu uspjeva, upravo, na temelju pravodobne informacije. Kompleksnost i dinamičnost pojava tržišne prirode provociraju potrebu za trajnim i sustavnim oblicima njihova praćenja. Međusobnim povezivanjem pojedinačni podatci dobivaju na vrijednosti; uvođenje sredstava elektronske obrade podataka povećava ekonomičnost i mogućnost obrade. Svi ovi, a i mnogi drugi razlozi uvjetuju potrebu za stvaranjem cjelovitih sustava u kojima će se objediniti postupci prikupljanja, sređivanja, pohranjivanja i korištenja podataka u vezi s tržištem i potrošnjom. U posljednje vrijeme većina hotelijerskih poduzeća koriste marketinški informacijski sustav, te tvrde kako su pomoću njega učinkovitiji i kako im je svakodnevni posao postao daleko jednostavniji i lakši. Rad se sastoji od šest dijelova, pri čemu je uža tematika rada obrađena u tri dijela. U prvom dijelu navedene su marketinške aktivnosti u hotelijerskim poduzećima, objašnjena je organizacija marketinške funkcije u hotelijerskim poduzećima te odnos marketinškog odjela s drugim odjelima u hotelijerskom poduzeću. Na kraju prvog dijela navedeni su marketinški problemi s kojima se susreću hotelijerska poduzeća. U drugom dijelu obrazložen je pojam informacijskog sustava, navedeni su elementi koji čine informacijski sustav, objašnjen je marketinški informacijski sustav i podsustavi marketinškog informacijskog sustava, te navedene su specifičnosti marketinškog informacijskog sustava u hotelijerstvu. U trećem dijelu navode se opći podaci o poduzeću „Liburnia Riviera Hoteli“ d.d., obilježja marketinškog informacijskog sustava i kritički osvrt na marketinški informacijski sustav u poduzeću „Liburnia Riviera Hoteli“ d.d. Zbog boljeg objašnjenja marketinškog informacijskog sustava u hotelijerstvu korišten je primjer marketinškog informacijskog sustava poduzeća „ Liburnia Riviera Hoteli“d.d., jedna od najvećih hotelijerskih poduzeća u Republici Hrvatskoj koja vodi poslovanje na temelju tradicije i povjerenja gosta, sa stručnim i educiranim osobljem te kvalitetnom hotelskom ponudom i uslugom. Pri pisanju završnog rada primijenjene su sljedeće metode: deskriptivna, eksplikativna i klasifikacijska.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/22
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.8 Marketing. Prodaja. Prodavanje. Distribucija, raspačavanje
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 14 Oct 2011 10:16
Zadnja promjena: 14 Oct 2011 10:16
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/169

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku