E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Medijsko komuniciranje i društvo - televizija kao medij

Cvjetković, Irena (2012) Medijsko komuniciranje i društvo - televizija kao medij. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (3MB)

Sažetak

Čovjek je jedino biće koje je sposobno donekle utjecati na svoju okolinu. Drugim riječima, modifikacije i društvene transformacije rezultat su čovjekova djelovanja. Vrlo često ta djelovanja nemaju pozitivne učinke na sve članove društva. Riječ je o tehnologiji koja uvjetuje nove načine oblikovanja poruke kao i nove kanale njezine distribucije. U globaliziranom svijetu življenja i stvaranja, napredovati je imperativ vremena i zapravo ne postoji fenomen koji ga može suzbiti. Sve suprotno prosperitetu dovodi društvo u poziciju inferiornosti. Razvoj tehnologije doveo je do novih društvenih normi. Označio je doba tehnološkog i informatičkog društva koje je još uvijek u velikoj mjeri pogođeno novim valom tehnologije. Komunikacija više nije ono što je nekada bila. Drugim riječima, komunikacija više nije samo riječ, samo slika, samo glazba ili šum. Komunikacija je sve to i puno više od toga. Ona je digitalizirana i pretvorena u tzv. 3D oblik. Preobražaj komunikacije dovodi do ekstremnih razvoja čovječanstva. S ekonomskog aspekta, moglo bi se debatirati o svojevrsnom tržištu komunikacija. Kako proizvesti komunikaciju? Kako prodati komunikaciju? Kome prodati komunikaciju? Ovako dramatizirani oblik pretvaranja komunikacije u proizvod, uvertira je u svijet marketinga, medija i štoviše, informacijskog društva. Naime, struktura ovog rada zamišljena je na principima triju osnovnih segmenata koji bi se slikovito mogli nazvati komunikacijski dijamant. Taj dijamant prikazuje vezu između marketinga, komunikacije i medija te društva. Sinergija ovih triju polja objedinjena je i detaljnije razrađena na primjeru televizijske komunikacije i televizije kao jednog od sredstava masovnih medija. Poseban naglasak dan je na modelima komunikacije putem televizijske tehnologije. Glavna ideja koja prožima tekst zapravo je sporadično pitanje o potrebi medijskog komuniciranja i o utjecaju medijske tehnologije na oblikovanje društva. Kako bi se suzio obim tekstualnog sadržaja koji bi uistinu mogao biti nelimitiran zbog svog višeznačajnog karaktera te kako bi se na što jednostavniji način prezentirala središnja misao, poseban naglasak dan je na učinke televizijskog komuniciranja kao jednog od prvih medija uopće. Temeljni zadatak zapravo je preispitati reakcije društva na tehnološke komunikacijske promjene, istražiti njegove kritičke stavove i pokušati otkriti individualne preferencije pojedinaca o pogledu odabira vrste komunikacijskog spleta. Zbog toga društvo i jeste izvorno polazište koje otvara i zatvara krug komunikacijskog procesa. Sve ostalo tek je strategijski plan ostvarenja tih društvenih uvjerenja, stavova i mjera. Komunikacija, marketing i mediji široko su polje koje obuhvaća kategorizacije nekolicine znanstvenih dostignuća i empirijskih spoznaja. Zbog toga je iznimno teško odvojiti jednu od druge i klasificirati ih kao zasebne discipline budući da svaka od njih indirektno utječe na onu drugu. Iz tog razloga važna je homogenost u ispreplitanju navedenih kategorija kako bi se one u oblikovanju jedinstvenog pojma Informacijsko društvo, mogle na što praktičniji način nadopunjavati dajući autentičan odraz trenutnog društvenog stanja koji može biti jedina početna i objektivna točka za početak bilo kakvog istraživačkog procesa s ciljem poticanja spoznaje o važnosti medija u društvu 21. stoljeća. U samom zaključku ovog završnog rada i teorijsko-praktičnog osvrta na usvojena znanja i razvijene vlastite stavove o profesiji marketinga i medijskog komuniciranja, izvodi se kratak rezime teksta prožetog pojmovima iz obrađene domene u vidu predviđanja ili vizualiziranja budućnosti medijske tehnologije ( televizije ) i pitanja granice između realnog i virtualnog. Na posljetku, može li se možda govoriti o tzv. matrix1 društvu? Može li ono, društvo, uistinu razumjeti djelovanja koja njime manipuliraju? U osnovi, pitanja su jednostavno univerzalna i glase; zna li društvo, svijet kamo ide i zna li gdje želi stići?

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/87
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.8 Marketing. Prodaja. Prodavanje. Distribucija, raspačavanje
6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 659 Reklama, publicitet. Informativni rad. Odnosi s javnošću
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 17 Oct 2012 11:47
Zadnja promjena: 17 Oct 2012 11:47
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1694

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku