E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Posebne uzance u ugostiteljstvu (1995) i njihov značaj u hrvatskom pravu

Milošević, Sara (2012) Posebne uzance u ugostiteljstvu (1995) i njihov značaj u hrvatskom pravu. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (386kB)

Sažetak

Tema ovog završnog rada su Posebne uzance u ugostiteljstvu iz 1995. godine i njihov značaj u hrvatskom pravu. Posebne uzance u ugostiteljstvu izvor su poslovnog prava u turizmu. Pridonose ukupnom unaprjeđenju kvalitete usluga i poslovanja, smanjuju nesporazume i sporove te omogućuju njihovo djelotvorno rješavanje. Svrha ovog rada je upoznavanje sa pojmom uzanci i njihovim statusom te ugovorima koji su uređeni Posebnim uzancama u ugostiteljstvu. Cilj je ovog rada prikazati šest ugovora koje Posebne uzance u ugostiteljstvu uređuju te ukazati na njihov značaj. U radu su korištene metode analize i sinteze, metoda deskripcije i kompilacijska metoda. Tematika ovog rada će se prezentirati u sedam poglavlja. U prvom poglavlju, uvodu, formuliran je predmet istraživanja, postavljena je hipoteza, navedeni su svrha i ciljevi istraživanja, znanstvene metode te je pobliže objašnjena struktura poglavlja. U drugom poglavlju s naslovom Uzance objašnjen je pojam uzanci i njihov status. Nadalje, riječ je o Posebnim uzancama u ugostiteljstvu i njihovim općim odredbama kao što su primjena uzanci, ugovori na koje se uzance odnose te je objašnjeno načelo poštenja i savjesnosti kao temeljno načelo ugovornog prava. Navedene su i zajedničke odredbe koje se odnose na ugovore o ugostiteljskim uslugama, a to su bitni sastojci ugovora, oblik ugovora i cijena ugovora. U trećem poglavlju piše se o ugovoru o hotelskim uslugama. Pod ugovorom o hotelskim uslugama smatraju se izravni ugovor o hotelskim uslugama, agencijski ugovor o hotelskim uslugama i ugovor o alotmanu. Prvo se navode i objašnjavaju uzance od 8. do 61. koje se odnose na izravni ugovor o hotelskim uslugama koji je temelj za sve posebne turističke ugovore koji su uređeni Posebnim uzancama u ugostiteljstvu. Zatim, riječ je o uzancama od 62. do 94. koje se odnose na agencijski ugovor o hotelskim uslugama. Posljednje potpoglavlje uključuje ugovor o alotmanu odnosno uzance od 95. do 102. koje predstavljaju praktičnu primjenu budući da je ugovor o alotmanu imenovani ugovor. Ugovor o smještaju u turističkim apartmanima naslov je četvrtog poglavlja. Obrađene su uzance od 103. do 116. koje uređuju ovaj ugovor, a uključuju primjenu uzanci, oblik ugovora, rezervaciju smještaja, predujam, odustanak od rezervacije, trajanje ugovora, listu inventara, zabrane gostu, cijenu, jamčevinu, raskid ugovora i najam kuća i stanova za odmor. U petom poglavlju, koji ima naslov Ugovor o uslugama kampiranja objašnjene su uzance od 117. do 129., a odnose se na sklapanje ugovora o uslugama kampiranja, prava i obveze ugovornih strana, uporabu kampa, red u kampu, stvari gosta, raskid ugovora te primjenu uzanci. U šestom poglavlju naziva Ugovor o uslugama prehrane i točenja pića obrađene su uzance od 130. do 151., a odnose se na sklapanje ugovora, predmet ugovora, cijenu usluge, rezervaciju, pružanje usluga, plaćanje usluga, korištenje usluga, pravo ugostitelja, stvari gosta, otkaz usluge i proviziju. U posljednjem poglavlju naveden je zaključak. Na kraju seminarskog rada nalazi se popis literature. Ovim istraživanjem uočio se značaj Posebnih uzanci u ugostiteljstvu u suvremenom poslovanju. Na turističkom tržištu susreće se veliki broj subjekata te je nemoguće u potpunosti propisima i ugovorima urediti sve odnose između davatelja i korisnika ugostiteljskih usluga. Upravo je zbog takvog načina poslovanja praksa razvila veliki broj trgovačkih običaja u ugostiteljstvu, čijim su kodificiranjem nastale Posebne uzance u ugostiteljstvu.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/101
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 17 Oct 2012 11:53
Zadnja promjena: 17 Oct 2012 11:53
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1707

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku