E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Turističke agencije u hrvatskom i usporednom pravu

Grgorović, Dorothy (2012) Turističke agencije u hrvatskom i usporednom pravu. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (400kB)

Sažetak

Postanak turističke agencije vezan je uz ime čovjeka koji je prvi shvatio značenje mogućnosti masovnog prijevoza – Thomas Cooka. Naime, on je organizirao prvo skupno putovanje željeznicom od 570 putnika 1841.god. U Hrvatskoj se prvi puta javio prvim organiziranim putovanjem u organizaciji poduzetnika Mihailovića iz Zagreba u Graz i Beč – 1863.g. Turizam je grana koja neprestano raste usporedno sa društvom, njegovim zahtjevima i trendovima kao i novim tehnologijama. S tehničkim napretkom mijenjao se način putovanja, primjerice ceste su dovele do širenja turizma i on je počeo mijenjati geografsku sliku. Sve se češće javljala čovjekova želja za putovanjem i odmorom. Gledajući utjecaj turizma od ugostiteljstva, prometa, industrije do elektronike, danas gotovo da i nema ljudskih djelatnosti koje se ne bi mogle dovesti u vezu s razvojem turizma. Jedna djelatnost se ističe u tom danas velikom i razvijenom sustavu turizma jer počinje gotovo kada i sam turizam. To su putničke, odnosno kasnije turističke agencije. Zato i nije moguće istraživati povijest turizma a ne dotaknuti povijest putničkih (turističkih) agencija. Ako procijenimo da je u svijetu u posljednjem desetljeću od svih turista posredovanjem turističkih agencija putovalo oko 25%, onda je to dovoljno da bi turističke agencije postale predmetom ozbiljnog proučavanja. U sve složenijim odnosima na međunarodnom turističkom tržištu ravnopravno uključivanje u međunarodne turističke tokove mogu ostvariti samo one zemlje čije je turističko gospodarstvo adekvatno organizirano, a to znači suvremeno. Svrha završnog rada je istražiti poslovanje turističkih agencija kroz povijest te ukazati na njezinu ulogu i veličinu na turističkom tržištu. Cilj rada je na sustavan i jednostavan način prikazati poslovanje suvremene turističke agencije te njezin razvojni put kao i čimbenike koji se vezuju za isti. Za pisanje završnog rada, korištene su različite metode znanstvenog istraživanja, kao što su na primjer induktivna i deduktivna metoda, metoda analize i sinteze. Završni rad podijeljen je u šest poglavlja. U prvom poglavlju pod naslovom Pojam i podjela turističke agencije, dan je pojam turističke agencije, povijesni razvoj , te vrste agencija s obzirom na razne kriterije. U drugom poglavlju, s naslovom Usluge turističkih agencija, objašnjava se važnost ugovora koje u poslovanju turističke agencije sklapaju, kao i njezine obveze. U trećem poglavlju, s naslovom Teorija posredovanja u turizmu, ukazuje se na odnos turističkih agencija prema pravnom sustavu, odnosu s drugim agencijama koje djeluju u turizmu, njihovom međusobnom odnosu te udruživanju. Četvrto poglavlje, s naslovom turističke agencije u poreznom sustavu Republike Hrvatske, daje uvid u obveze koje agencija mora podmirivati prema državi. U petom poglavlju dan je pojam ECTAA European Community Travel Agents Association kao bitne organizacije za turističke agencije na europskoj razini i njezina poveznica sa UHPA (Udruženje putničkih agencija i turoperatora) koja djeluje u okvirima Hrvatske države te sa HOTREC-om (Udrugom hotela, restorana, kavana u Europi). Nakon toga su spomenute dvije organizacije koje djeluju na internacionalnoj razini UFTAA (Svjetska udruga putničkih agencija) i IH&RA (Međunarodna udruga hotela i restorana). Na kraju rada dan je zaključak u kojem su spoznaje do kojih je došlo temeljnom obradom dostupnih podataka.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/106
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 17 Oct 2012 11:54
Zadnja promjena: 17 Oct 2012 11:54
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1712

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku