E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Specifičnosti poslovnog marketinga

Griparić, Andrea (2012) Specifičnosti poslovnog marketinga. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (2MB)

Sažetak

Poduzeća, odnosno organizacije, na poslovnom tržištu ne obavljaju samo prodaju, već i kupuju velike količine sirovina i gotovih dijelova za daljnju proizvodnju, ali i gotovih proizvoda za daljnju prodaju. Kupuju i opremu, zalihe, a i koriste poslovne usluge drugih organizacija. Stoga, što je to poslovni marketing? Što je to tržište poslovne potrošnje i po čemu se ono razlikuje od tržište krajnje potrošnje? Tko sudjeluje u procesu organizacijske kupnje te na koji način poslovni kupci donose svoje odluke o kupnji? Svrha ovog diplomskog rada je utvrditi i pojasniti specifičnosti pod kojima funkcionira poslovni marketing, razloge njihova javljanja i potrebe, problematike specifičnih uvjeta poslovanja, organiziranja poslovne organizacije i njihove opravdanosti obzirom na postizanje zadanih ciljeva poslovne organizacije. U prvom poglavlju navodi se sam pojam i definicija poslovnog marketinga, iz čega je razvidna geneza promjene shvaćanja samog cilja razmjene dobara na tržištu kod marketera, te uloga i važnost kupca u procesu razmjene. Govori se o promjeni uloge proizvoda, kao izraza potrebe razvijenog poslovnog tržišta. Tako se i pojam industrijskog marketinga koji je ograničen samo na razmjenu između proizvođača i prerađivača, mijenja u poslovni marketing ''business marketing'' što bi značilo poslovanje, razmjena roba i usluga na tržištu. također se nabraja i navodi važnost glavnih čimbenika okruženja poslovnog marketinga koji su pretpostavka za funkcioniranje poslovnog marketinga ili ga bitno oblikuju i utječu na njega. Drugo poglavlje bavi se pojmom tržišta, podjelom tržišta i predstavljanjem razlika između poslovnog tržišta i tržišta osobne ili krajnje potrošnje. Navode se obilježja i specifičnosti poslovnih tržišta, kao i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni da bi kupci bili zadovoljeni. Treće poglavlje govori o ponašanju poslovnog kupca, klasifikaciji čimbenika koji najviše utječu na njegovo ponašanje, o modelima i fazama procesa kupnje, te o važnosti dobrog poznavanja ponašanja poslovnih kupaca prije, u procesu kupnje kao i nakon kupnje. U četvrtom poglavlju govori se o samom planiranju i provedbi procesa i politike poslovnog marketinga. Govori se o važnosti istraživanja poslovnog tržišta, njegovim specifičnostima u odnosu na istraživanje tržišta krajnje potrošnje. Istraživanje tržišta je dio marketinškog informacijskog sustava, MIS-a koji je bitan za protok i izmjenu informacija unutar i izvan poslovne organizacije, interakcije svih sudionika u marketinškom procesu, s ciljem planiranja marketinških aktivnosti. Opisuje se struktura plana te faze procesa istraživanja tržišta. Posebno se navode analize prilika i prijetnji, vršenje procjene tržišne potražnje iz različitih izvora, određivanje tržišnog potencijala, korištenje stručnih eksperata za analizu tržišne potražnje, procjenu namjera kupaca, mjerenje i testiranje potražnje kupaca, percepcije vrijednosti isporučene robe ili usluge, zadovoljstva i lojalnosti kupaca itd. U ovom poglavlju govori se i o potrebi selekcije i segmentacije tržišta, pozicioniranja na tržištu primjenom kombinacije elemenata marketinškog miksa, te planiranjem i primjenom marketinških strategija, primjenom odgovarajućeg portfolio modela.. Na kraju se u četvrtom poglavlju govori i o potrebi provođenja marketinške kontrole ostvarivanja planiranih marketinških strategija te ciljeva poslovne organizacije. Peto poglavlje obrađuje strateško upravljanje poslovnim marketingom, objašnjava pojam postojanja ''dva tržišta'', ističe značaj koordiniranog djelovanja svih poslovnih funkcija poduzeća radi ostvarenja planiranih ciljeva, spominje razine strateškog upravljanja u poslovnim organizacijama, značaj strateškog upravljanja ukupnom kvalitetom, otkrivanje i utvrđivanje prave vrijednosti proizvoda ili usluga za kupca, te značaj izgrađivanja, održavanja i upravljanja odnosima s klijentima. U šestom poglavlju navodi se praktičan primjer specifičnosti primjene poslovnog marketinga u poduzeću I.T.V. d.o.o. Most Raša.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/130
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.8 Marketing. Prodaja. Prodavanje. Distribucija, raspačavanje
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 28 Nov 2012 13:19
Zadnja promjena: 28 Nov 2012 13:19
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1724

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku