E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Trendovi makrookruženja i njihov utjecaj na marketing poduzeća

Ortolio, Ana (2010) Trendovi makrookruženja i njihov utjecaj na marketing poduzeća. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (260kB)

Sažetak

Cjeloukupni marketing poduzeća odvija se u uvjetima eksternog (vanjskog) i internog (unutarnjeg) okruženja. Zadatak marketinških stručnjaka je organizacija, neprekidno praćenje i analiziranje snaga u unutarnjem i vanjskom okruženju. Na taj način oni omogućuju predviđanje budućih kretanja događaja, te s tim u skladu osmišljavaju odgovarajuće poslovne aktivnosti poduzeća. Praćenje poduzeća mora biti kontinuirano te formalno i neformalno kako bi marketing stručnjaci na vrijeme pripremili odgovarajuće marketing strategije kao odgovore na izazove okruženja. Kontinuirano prilagođavanje marketinške strategije zahtjevima okruženja omogućava preduzeću da ostvari, možda ključni element vlastitog opstanka i stabilnog rasta, spoj vlastitih ciljeva i interesa okruženja. Rad je podijeljen u šest poglavlja. Prvo poglavlje rada je uvod koji opisuje predmet ili problem istraživanja te naznačuje kompoziciju i strukturu rada. U drugom je poglavlju dana definicija te detaljnija podjela okruženja marketinga. Navode se moguće promjene na koje poduzeće mora znati reagirati i u skladu s njima djelovati. Treće poglavlje opisuje samu problematiku rada. U tom su poglavlju dana obilježja makrookruženja kao i primjeri mogućih trendova ali i odgovori poduzeća na iste. U četvrtom je poglavlju opisan utjecaj elemenata makrookruženja na pojedine kategorije proizvoda i usluga. Rad se zaokružuje u petom poglavlju u kojem sam navela vlastiti kritički osvrt na sam rad ali i tematiku rada. Svojevrsna sinteza rezultata opisanih u radu navedena je u zaključku s kojim rad i završava. Pri izradi rada, korištena je stručna literatura i internet stranice navedene u popisu literature. Najkorištenije metode su metode indukcije i dedukcije pomoću kojih je donijeta većina zaključaka u ovome radu. Naravno, korištene su i druge metode poput metode kvantitativne i kvalitativne analize, kvantitativna u promatranju samog makrookruženja u kojem poduzeće posluje, kvalitativna u promatranju učinaka trendova makrookruženja na marketing poduzeća.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: Nefat, Ariana
Dodatne informacije: 2010/154
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.8 Marketing. Prodaja. Prodavanje. Distribucija, raspačavanje
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 18 Oct 2011 06:32
Zadnja promjena: 21 May 2014 10:59
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/182

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku