E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Marketinške komunikacije novo izgrađenih stanova na tržištu nekretnina

Vrhovac, Marija (2010) Marketinške komunikacije novo izgrađenih stanova na tržištu nekretnina. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (872kB)

Sažetak

Za obnovu i razvitak gospodarstva i infrastrukture, osobito u zemljama u tranziciji, graditeljstvo ima važnu ulogu kao gospodarska djelatnost. Ta djelatnost ima više posebnih značajki u odnosu na ostale gospodarske djelatnosti. Hrvatsko je graditeljstvo pratitelj i jedan od glavnih čimbenika obnove i razvitka, osobito ako se uzmu u obzir ratna razaranja. Osim obnove gospodarstva i infrastrukture, hrvatsko je graditeljstvo i važna izvozna djelatnost. To znači da ta djelatnost zaslužuje posebnu pozornost da bi bila učinkovita i konkurentna na domaćem i inozemnom tržištu. To je posebno važno zbog činjenice da su, zbog sve većeg uključivanja hrvatskog graditeljstva u svjetsku podjelu rada, domaće tvrtke izložene konkurenciji inozemnih, stoga hrvatsko graditeljstvo mora posvetiti pozornost marketingu, a osobito marketinškom miksu. U prvom poglavlju ovoga rada obrađeno je pitanje marketinškog miksa u s vezi s graditeljstvom. Marketing u svim djelatnostima, pa i u graditeljstvu valja promatrati kao svojevrsnu poslovnu filozofiju, gdje su bitni čimbenici i sudionici proizvođač i tržište. Uspjeh se na tržištu može postići jednim učinkovitim marketinškim procesom s optimalnom kombinacijom elemenata marketinškog miksa. Bez obzira na posebnosti graditeljstva, potrebno je naglasiti njegove standardne elemente, kao što su cijena, promocija, distribucija i proizvod. Svi elementi marketinškog miksa imaju svoje mjesto u njihovoj optimalnoj kombinaciji, ali proizvod ima posebnu važnost. Posebnosti proizvoda i same proizvodnje bitno utječu i na ostale elemente marketinškog miksa. Posebnosti proizvoda sastoje se od njegove raznovrsnosti u upotrebi, dužini proizvodnje i većem broju sudionika u proizvodnji. Zato proizvod u graditeljstvu, sa svojim posebnim značajkama može bitno utjecati na konkurentnost i uspjeh na tržištu. U drugom dijelu rada objašnjen je pojam marketinške komunikacije njezini oblici, od kojih su istaknute međuosobna i masovna komunikacija, kao i funkcije i elementi komunikacije. Pojam integrirane marketinške komunikacije njezini oblici i ciljevi obrađeni su u trećem poglavlju rada. Promjenom načina i oblika komuniciranja, kao i novih pristupa marketinškoj komunikaciji javlja se potreba koordiniranja svih marketinških komunikacijskih aktivnosti sa ciljem postizanja većeg učinka. Koncept Integriranih marketinških komunikacija prilagođavanje je marketinškog djelovanja novim okolnostima, kao i zahtjevima i potrebama potrošača. Oglašavanje je jedna vrsta komunikacije kojoj je svrha informiranje, obavještavanje potencijalnih kupaca o proizvodima ili uslugama. Specifičnosti oglašavanja u odnosu na ostale oblike marketinške komunikacije možemo identificirati promatrajući ciljeve koji se mogu ostvariti oglašavanjem, funkcijama oglašavanja, prijenosnicima odnosno kanalima oglašavanja i sredstvima oglašavanja što je obrađeno četvrtom poglavlju rada. U petom poglavlju rada obrađen je poslovni slučaj tvrtke „Istra plan“ d.o.o. koja se bavi graditeljstvom i investirala je izgradnju stanova u novom naselju „Ilirija“ u Puli. U tom poglavlju analizirane su marketinške komunikacije novo izgrađenih stanova na tržištu nekretnina i oblici oglašavanja tih stanova. U ovom diplomskom radu, primijenjena je metode analize, sinteze, indukcije, dedukcije, kompilacije i analiza slučaja u praktičnom dijelu rada.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Nefat, Ariana
Dodatne informacije: 2010/158
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.8 Marketing. Prodaja. Prodavanje. Distribucija, raspačavanje
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 18 Oct 2011 06:33
Zadnja promjena: 21 May 2014 11:00
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/186

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku