E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Uloga odnosa s javnošću u promociji hotelijerskih poduzeća

Božinović, Ivona (2010) Uloga odnosa s javnošću u promociji hotelijerskih poduzeća. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (470kB)

Sažetak

Hotelijerska poduzeća nalaze se u sve zahtjevnijem okruženju, kompleksnijem tržištu koje podrazumijeva različitost turističkih potreba i želja koje treba zadovoljiti. Razvojem turističkog tržišta jača i konkurencija, te se stvaraju novi izazovi za poduzeća. Upravo su odnosi s javnošću ključni u promociji i privlačenju novih potencijalnih turista ili u zadržavanju starih. Naslov ovog rada je „ Uloga odnosa s javnošću u promociji hotelijerskog poduzeća “. Kao predmet istraživanja postavljeno je sljedeće : definirati hotelijersku djelatnost, pojam, te osnovne funkcije i karakteristike hotelijerske djelatnosti. Zatim je bilo potrebno definirati promociju u turizmu i objasniti specifičnosti promocije u turizmu, navesti i objasniti instrumente promocije u turizmu, te ukazati na važnost odnosa s javnošću u promociji hotelijerskog poduzeća. Cilj ovog rada je ukazati na činjenicu da odnosi s javnošću imaju snažan utjecaj na potencijalne turiste odnosno, imaju značajnu ulogu u promociji hotelijerskog poduzeća. Pri izradi rada korištene su sljedeće znanstvene metode : metoda analize, metode deskripcije, metoda promatranja, komparativna metoda, metoda intervjua. Rad se sastoji od devet dijelova, pri čemu je uža tematika rada razrađena u četiri dijela, a na kraju slijedi zaključak do kojeg sa došlo proučavanjem dostupne literature te istraživanjem koje je provedeno u dva hotelijerska poduzeća. U drugom poglavlju „Pojam i obilježja hotelijerske djelatnosti“, definiran je pojam hotela, osnovne funkcije i karakteristike hotelijerske djelatnosti. Definirane su i hotelijerske usluge, te poslovanje hotela sa osvrtom na ulogu marketinga u hotelijerskom poduzeću. Naslov trećeg poglavlja „Politika promocije u turizmu“, u kojem se objašnjava specifičnost promocije u turizmu, te se definiraju instrumenti promocije u turizmu. U trećem poglavlju su objašnjeni i suvremeni trendovi u promociji u turizmu. U četvrtom poglavlju „Odnosi s javnošću u hotelijerstvu“ analizira se povijest odnosa s javnošću, te počeci odnosa s javnošću u Hrvatskoj. Objašnjavaju se odnosi s javnošću u turizmu, te specifičnost odnosa s javnošću u hotelijerstvu. Peto poglavlje analizira ulogu odnosa s javnošću u promociji dva hotelijerska podizeća, poduzeće „Maistra“ d.d. i poduzeće „Plava Laguna“ d.d.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2010/162
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 659 Reklama, publicitet. Informativni rad. Odnosi s javnošću > 659.4 Odnosi s javnošću (PR)
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 18 Oct 2011 06:32
Zadnja promjena: 18 Oct 2011 06:32
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/190

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku