E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Uloga marketinga u održivom razvoju nautičkog turizma u RH

Liović, Martina (2010) Uloga marketinga u održivom razvoju nautičkog turizma u RH. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

Nautički turizam je vrlo mlada gospodarska djelatnost s obilježjima kulturnog turizma i pomorstva, što je uz mnoge druge karakteristike čini posebnom. Jedna od bitnijih karakteristika jest da pripada elitnom turizmu, što je s kapitalnog aspekta i aspekta zaštite okoliša vrlo važno. Kao najmlađa turistička djelatnost još nije dovoljno istražena što je i glavna postavka ovom radu. U svom razvoju, nautički turizam, ostavlja negativne posljedice na okoliš te time ozbiljno prijeti gospodarskom razvoju zemlje. Stoga se nastoji pobliže pojasniti aspekt održivog razvoja turizma te se predlažu određene mjere za prevladavanje negativnog odnosa između ekonomije i zaštite morskog okoliša. Vodeći se naslovom rada te imajući na umu problematiku rada, željela se istaknuti važnost nautičkog turizma za Hrvatsku, kao glavnog turističkog proizvoda te ukazati na mogućnost njegova razvoja u budućnosti. U skladu s navedenim razmatrala se uloga marketinga u tom razvoju, te da li je ista uloga opravdana. Pri izradi rada u odgovarajućim su se kombinacijama koristile slijedeće metode: metoda analize, metoda sinteze, metoda apstrakcije, metoda konkretizacije, metoda specijalizacije, metoda dokazivanja, metoda klasifikacije, metoda deskripcije, metoda kompilacije, komparativna metoda, povijesna metoda, te metoda intervjuiranja. Rad je podijeljen na pet poglavlja kroz koja se proteže problematika, a prije literature slijedi zaključak, do kojeg se došlo studijom stručne literature koja je potkrijepljena i praktičnim primjerom. Na samom kraju rada nalaze se i prilozi koji sustavno prate strukturu rada. U prvom poglavlju naslovljenom «Razvoj nautičkog turizma na području Hrvatske» polazi se od same definicije nautičkog turizma, a zatim slijedi povijesni pregled njegova razvoja u svijetu i Europi. Također, prati se i njegova pojava i razvoj na našem području, određuje se uloga i značaj za naše područje kao i konkurentnost Hrvatske u tom obliku turizma. U drugom poglavlju naslovljenom «Turizam i održivi razvoj» polazeći od same ideje održivosti, pa preko formalnog dokumenta Agende 21 sve do usvajanja i implementacije definira se koncept održivog razvoja, a zatim i primjenjuje u djelatnosti turizma s posebnim osvrtom na nautički turizam. U trećem poglavlju «Marketing u funkciji održivog razvoja» nastoji se pobliže pojasniti pojam marketinga u turizmu raščlanjivanjem pojma «marketing» i «turizam» te dovodeći ih u svezu kao jednu potpuno novu disciplinu. Identificiraju se posebne skupine (dionici) koje igraju veliku ulogu u održivom razvoju turizma, te se za kraj tog poglavlja autor kritički osvrće na marketinške aktivnosti nautičkog turizma u Hrvatskoj te izdvaja Plavu zastavu kao jednu od marketinških instrumenata za promicanje održivosti u turizmu. Četvrtom i petom poglavlju pridala se posebna pažnja. U četvrtom poglavlju «Uloga marketinga u održivom razvoju nautičkog turizma na primjeru Marine Vrsar» autor se služi primjerima iz prakse te teorijsku podlogu primjenjuje na turistički proizvod Marine Vrsar kako bi ukazao na neophodnost primjene marketinške politike. Služeći se predznanjem iz marketinga razrađuje se marketing miks Marine Vrsar kojim se utvrđuje turistički proizvod, cijena, promocija te prodaja i distribucija objekta. Posjetom marini i provođenjem intervjua te temeljem «Upitnika o marini», izrađenom od strane Brandt, C., autor utvrđuje trenutno stanje u marini i predlaže moguće smjernice u svezi s razvojem marine. U petom poglavlju «Mogućnosti daljnjeg razvoja nautičkog turizma u RH» iznose se smjernice budućeg razvoja nautičkog turizma na našim prostorima koji počiva na održivom razvoju, koordinaciji svih sudionika u nautičkom turizmu te formiranju misije, vizije i ciljeva marketing strategije čijoj će se realizaciji težiti. Dakle, cilj rada je ukazivanje na važnost uloge marketinga u nautičkom turizmu kao odlučujućem faktoru koji određuje dugoročno održivi razvoj.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2010/163
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.8 Marketing. Prodaja. Prodavanje. Distribucija, raspačavanje
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 19 Oct 2011 07:02
Zadnja promjena: 19 Oct 2011 07:02
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/191

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku