E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Marka u uslužnom poduzeću

Pifar, Tihana (2010) Marka u uslužnom poduzeću. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (671kB)

Sažetak

Označivanje proizvoda markom nije novost. Proizvode se od pamtivijeka označivalo kako bi se znalo tko ih je proizveo i cije su vlasništvo. U novim okolnostima pod označivanjem markom (engl. branding) podrazumijevamo sve što utječe ili može utjecati na skretanje pažnje i stvaranje svjesnosti o samom proizvodu ili usluzi te njihovim posebnostima. Marka proizvodu ili usluzi dodaje određene karakteristike koje ih na neki način razlikuju od drugih proizvoda ili usluga namijenjenih zadovoljavanju istih potreba Marka (engl. brand) može se razvijati za sve te su tako predmet marketinga proizvodi, usluge, ideje, odnosno sve ono za što postoji ponuda i potražnja. Moguće je govoriti o marketinškom menadžmentu (engl. marketing managment), a njegov sastavni dio, koji je u novije vrijeme sve važniji, jest upravljanje markom (engl. brand managment). S procesima globalizacije, pojačanjem konkurencije, pojavom novih kanala distribucije i novim načinom razmišljanja i poslovanja općenito, upravljanje markama postalo je znatno složenije i važnije za cjelokupni uspjeh tvrtke. Svrha ovog rada je istražiti posebnosti upravljanja markom i to markom uslužnog poduzeća. Želi se saznati zašto je važno upravljanje markom i što ono donosi poduzeću te s kojim problemima se uslužna poduzeća susreću kod upravljanja markom i na koji ih način rješavaju ili nastoje riješiti. Prvo poglavlje započinje uvođenjem u problematiku upravljanja markom koji je dio upravljanja marketingom. Kako bi se shvatila važnost i bit upravljanja markom objašnjene su osnove koje su vezane uz tu problematiku. Navodi se povijest označavanja markom, definira se marka kao pojam i njeno mjesto u marketingu te se detaljnije definira pojam marke u uslužnom poduzecu. U nastavku se objašnjava uloga i važnost koju marka ima za tvrtku i za klijente. U drugom poglavlju objašnjeno je zašto je marka imovina, koji se sve elementi marke mogu zaštititi te koji se sve simboli koriste za javno iskazivanje trgovačke marke (engl. trademark). U trećem poglavlju sagledan je identitet marke kao osnova za uspješno komuniciranje marke unutar i izvan tvrtke. Zasebno su objašnjeni elementi koji čine identitet marke i to: naziv marke, znak marke, likovi, slogani, napjevi, pakiranje i boja. Poglavlje se zaključuje navođenjem razloga važnosti upravljanja markom. Četvrto poglavlje upucuje na važnost strateškog upravljanje markom, kako proizvoda tako i usluga te se navode prepreke i propusti koji se javljaju kod samog upravljanja. Definira se sveukupna vrijednost marke koju zapravo čine dvije sastavnice i to financijska i tržišna vrijednost marke. Peto poglavlje posvećeno je problematici i specifičnostima upravljanja markom uslužnog poduzeca, a u šestom poglavlju navode se i primjeri iz prakse i to: VIPnet d.o.o., Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o., Zagrebačka banka, Hrvatski Telekom d.d. i Croatia airlines. U posljednjem osmom poglavlju kao zaključak tematike ovog rada iznosi se kritički osvrt na upravljanje markom u prethodno navedenim primjerima uslužnih poduzeća. U izradi diplomskog rada korištene su induktivna metoda, sinteza, metoda direktnog i indirektnog dokazivanja, metoda klasifikacije, deskripcije i komparacije.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Nefat, Ariana
Dodatne informacije: 2010/164
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.8 Marketing. Prodaja. Prodavanje. Distribucija, raspačavanje
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 19 Oct 2011 07:02
Zadnja promjena: 21 May 2014 11:00
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/192

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku