E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Utjecaj usmene predaje na društvenim mrežama u integriranoj marketinškoj komunikaciji

Piralić, Ivona (2012) Utjecaj usmene predaje na društvenim mrežama u integriranoj marketinškoj komunikaciji. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

Društvene mreže su tijekom poslijednjih godina postale popularan komunikacijski kanal kojim se služe milijuni ljudi diljem svijeta. One omogućuju korisnicima kreiranje vlastitih profila i liste kontakata kao i komunikaciju i razmjenu informacija s ostalim korisnicima. Danas je ovaj oblik komunikacije postao dominantan na Internetu. Kao četiri najpopularnije društvene mreže izdvajaju se Facebook, Twitter, LinkedIn i Google + koje broje milijune korisnika a neke od njih nastale su tek unazad par godina. Potreba za povezivanjem prirodna je društvena potreba ljudi koja se s pojavom Interneta proširila i preselila na novonastale društvene medije. Društvene mreže sastavni su dio društvenih medija koji označavaju stranice pogodne za dijeljenje sadržaja od strane korisnika. Mnoge od njih kreirane su od strane potrošača kojima je cilj informiranje i edukacija ostalih o markama poduzeća, proizvoda i usluga. Pojavom društvenih medija, alati i strategije komunikacije s kupcima su se značajno promijenili te su postali važan faktor utjecaja na razne aspekte ponašanja potrošača uključujući proces donošenja kupovne odluke. Rastom popularnosti društvenih mreža, sve je lakše doći do pouzdanih informacija o određenim proizvodima i uslugama a i poslovni korisnici su uvidjeli prednosti prisutstva na društvenim mrežama. Današnja kvalitetna marketinška kampanja ne može zaobići djelovanje i oglašavanje na najpoznatijim društvenim mrežama a koriste se razni alati kako bi se privuklo što više korisnika. Izazov im pritom predstavlja integracija marketinga društvenih mreža s ostalim oblicima marketinške komunikacije poduzeća. Ujedno, pojavom i razvojem društvenih medija, javlja se usmena predaja putem Interneta kao veoma atraktivno marketinško sredstvo. Svrha diplomskog rada je prikazati temeljne značajke društvenih mreža i marketinške komunikacije putem društvenih mreža stavljajući naglasak na usmenu predaju. Cilj ovog rada je analizirati utjecaj društvenih mreža na privatne i poslovne korisnike u integriranoj marketinškoj komunikaciji. Također, ovim radom se želi istražiti utjecaj korištenja društvenih mreža na navike i ponašanja studenata Odjela za ekonomiju i turizam u Puli. Pritom je glavni cilj istraživanja utvrditi potencijal usmene predaje u procesu donošenja kupovne odluke studentske populacije. Kako bi tema bila što kvalitetnije obrađena, provedeno je primarno istraživanje anketnim upitnikom na studentima OET-a i sveobuhvatno sekundarno istraživanje stručne literature. Rad je podijeljen na četiri glavna dijela uz uvod i zaključak. U drugom poglavlju se govori o pojmovima i obilježjima društvenih medija i društvenih mreža . Prikazan je razvoj društvenih mreža uz opis najpopularnijih društvenih mreža u svijetu, a slijedi analiza prihvaćenosti društvenih mreža u Europi i Hrvatskoj. Treće poglavlje odnosi se na društvene mreže u integriranoj marketinškoj komunikaciji. Nakon integrirane i interaktivne marketinške komunikacije opisane su mogućnosti Interneta za provođenje marketinških aktivnosti. U ovom poglavlju naglasak se stavlja na društvene mreže u marketinškoj komunikaciji prikazujući ulogu, prednosti, ciljeve i način provođenja marketing putem društvenih mreža. Četvrto poglavlje usredotočeno je na marketing usmenom predajom kroz društvene mreže. Opisana je uloga marketinga usmenom predajom i utjecaj na ponašanje potrošača. Kao jedan od značajnijih oblika marketinga usmenom predajom na društvenim mrežama istaknut je viralni marketing. Posebno su istaknute strategije i tehnike viralnog marketinga kao i prednosti i nedostaci uz prikaz pravnih pitanja i ograničenja viralnih kampanja. Naposljetku slijedi povezivanje marketinga usmenom predajom s društvenim mrežama uključujući aktivnosti koje se provode s naglaskom na uvažavanje i povezivanje potrošača i proizvođača. U petom poglavlju rada prikazani su rezultati provedenog istraživanja o utjecaju i prisutnosti usmene predaje na društvenim mrežama provedenog na studentima druge i treće godine preddiplomskog studija i prve i druge godine diplomskog studija na Odjelu za ekonomiju i turizam „Dr. Mijo Mirković“ pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Osim osnovnog cilja postavljeno je i pet izvedenih ciljeva i šest hipoteza koje su se ovim istraživanjem nastojale provjeriti.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/165
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.8 Marketing. Prodaja. Prodavanje. Distribucija, raspačavanje
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 28 Nov 2012 13:13
Zadnja promjena: 28 Nov 2012 13:13
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1920

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku