E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Važnost medija marketinške komunikacije u planiranju medija miksa za studentsku populaciju

Hlavati, Kristina (2012) Važnost medija marketinške komunikacije u planiranju medija miksa za studentsku populaciju. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (632kB)

Sažetak

Uloga i utjecaj medija u suvremenom društvu jačaju, dok je konzumiranje medijskih sadržaja imperativ modernog društva. Tiskani i elektronički mediji predstavljaju svakodnevnu realizaciju prava na informiranje i slobodu govora. Cilj rada jest na temelju istraživanja odrediti navike i posebitosti načina konzumiranja medijskih sadržaja od strane studentske populacije. Krajnji cilj jest predložiti optimalni medija miks marketinškog komuniciranja sa ciljanim segmentom koje bi bilo marketinški i ekonomski opravdano. Rad je podijeljen na šest dijelova uz uvod i zaključak. U drugom dijelu se definira pojam medija i medijskih institucija. U nastavku je definiran i pojašnjen pojam medijskog sustava. Treće poglavlje bavi se medijima i oglašavanjem. Dan je prikaz investiranja u oglašavanje po medijima posljednjih par godina u Hrvatskoj. Procjenu je dalo Udruženje društava za tržišno komuniciranje u Hrvatskoj. Analiza masovnih medija tema je četvrtog poglavlja. Primarno je obrađena tema televizije, gdje su istaknuti prednosti i nedostaci televizijskog oglašavanja. Poseban osvrt dan je na televijsko oglašavanje u Hrvatskoj u periodu od zadnje četiri godine, prema podacima HURAe - Udruženja društava za tržišno komuniciranje. Slijedeći predmet analize jest radio, odnosno prednosti i nedostaci radijskog oglašavanja. Slijedi tema radijskog oglašavanja na primjeru Hrvatske. Obrađena je i tema budućnosti radija s naglaskom na digitalizaciju radija. Slijedi tema časopisa, koji su još uvijek nezaobilazni medij u planiranju marketinških kampanja. Struka još uvijek ne svrstava internet u masovni medij, no zanimljiv je odnos masovnih medija i interneta, kao i novi mediji. Centralni i najvažniji dio teme interneta jest digitalna kovergencija, odnosno koncept koji se temelji na povjerenju u tehnološki napredak i tehnološke inovacije, koje mogu osigurati budućnost komunikacije u sjedinjenim medijima. Poseban dio posvećen je online oglašavanju te situaciji u Hrvatskoj u tom segmentu. Peto poglavlje bavi se temom strategija i planiranja medija miksa. Teza je da ciljevi oglašavačke kampanje direktno utječu na odabir medija. Kod planiranja medija miksa posebno treba voditi računa o slijedećim elementima: specifičnosti oglasa, veličini budžeta, obilježjima ciljnog tržišta, distribuciji, procesu planiranja medija, izboru taktika medija miksa, odluci o visini budžeta te sinergiji medija miksa. U šestom poglavlju rada prikazani su rezultati provedenog istraživanja o važnosti pojedinih medija marketinške komunikacije u planiranju medija miksa za studente, na studentima druge i treće godine preddiplomskog studija i prve i druge godine diplomskog studija na Odjelu za ekonomiju i turizam „Dr. Mijo Mirković“ pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Osim osnovnog cilja postavljeno je i pet izvedenih ciljeva i deset hipoteza koje su se ovim istraživanjem nastojale provjeriti.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/177
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.8 Marketing. Prodaja. Prodavanje. Distribucija, raspačavanje
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 28 Mar 2013 08:36
Zadnja promjena: 28 Mar 2013 08:36
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2012

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku