E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Računovodstvo mirovinskih planova

Benčić, Vedran (2012) Računovodstvo mirovinskih planova. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (923kB)

Sažetak

Mirovinski sustav je vrlo bitna odrednica sustava socijalne sigurnosti u Republici Hrvatskoj. Njegova važnost se očituje u činjenici da se njime osiguravaju najznačajniji socijalni rizici koji pogađaju građane u njihovoj najkritičnijoj dobi. Sastoji se od obveznog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, a u ovom će radu naglasak biti na dobrovoljnom osiguranju jer ono predstavlja oblik štednje u kojem bez porezno može sudjelovati i poslodavac. S aspekta poduzeća posebno su zanimljiva primanja zaposlenih. Stoga je i tim troškovima posvećena velika pažnja u Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja te će se o njima govoriti u ovom radu. U ovom radu detaljno se razrađuje računovodstvo mirovinskih primanja koje je određeno pripadajućim Međunarodnim računovodstvenim standardima. U prvom se poglavlju razrañuje Međunarodni računovodstveni standard (MRS) 19 Primanja zaposlenih i MRS 26 Računovodstvo i izvještavanje planova mirovinskih primanja koji su bitni za ovaj rad. U drugom se poglavlju daje primjer mirovinskog plana u SAD-u te opisuje postojeći mirovinski sustav Hrvatske koji se sastoji od prvog, drugog i trećeg stupa. Daje se i pregled razvitka mirovinskog sustava u Republici Hrvatskoj od 90-tih godina prošlog stoljeća te s tim povezano, najznačajnije mirovinske reforme. U sklopu mirovinskog sustava, a s aspekta poduzeća, prikazuje se postupak knjiženja troškova osoblja te govori o prednostima koje ima poduzeće, a i zaposlenik kada ulažu u 3. stup mirovinskog osiguranja. Na kraju poglavlja obrañuje se odabrani obvezni i dobrovoljni mirovinski fond. Svrha ovog rada je odreñivanje značaja računovodstva mirovinskih planova koje je već zastupljeno u najvećim svjetskim korporacijama te usporedba takve brige za svoje zaposlene sa stanjem u Hrvatskoj. Hrvatski je mirovinski sustav neodrživ te ga treba mijenjati u smislu povećanja privatnih mirovina, a određivanje mirovinskih planova od strane poduzeća uvelike bi tome doprinijelo. Prilikom izrade ovog završnog rada korištene su brojne znanstveno – istraživačke metode, meñu kojima valja izdvojiti metodu apstrakcije, kompilacije i komparativnu metodu te metodu studije slučaja. Metoda apstrakcije upotrebljena je kod izdvajanja najbitnijih i pojednostavljenih dijelova Međunarodnih računovodstvenih standarda na kojima se ovaj rad temelji. Metoda kompilacije je korištena kod citiranja drugih autora, a komparativna metoda kod uspoređivanja mirovinskih primanja, a ponajviše privatnih mirovinskih planova, u SADu i Republici Hrvatskoj. Metoda studija slučaja korištena je jer su se u radu opisivala godišnja izvješća mirovinskih fondova.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/193
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 28 Mar 2013 11:33
Zadnja promjena: 28 Mar 2013 11:33
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2049

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku