E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Društveno-marketinška strategija Arheološkog muzeja Istre

Bulian, Luka (2013) Društveno-marketinška strategija Arheološkog muzeja Istre. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img]
Preview
PDF

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (934kB) | Preview

Sažetak

Interes za muzejima te njihova posjećenost, kako od strane turista tako i od strane domaćih žitelja, od dvojake je važnosti za svaki grad. Na taj način, pored ekonomsko financijske perspektive, čija je uloga neupitna u financiranju poslovanja pojedinih institucija, nužnost osuvremenjivanja ponude (a samim time i konkurentnosti) mora se sagledati i s društvenokulturalne perspektive, u vidu očuvanja etničke i kulturalne tradicije grada, ali i izgradnje lokalne svijesti o gradskoj povijesti, koja će, u rukama marketinških stručnjaka, predstavljati odličnu podlogu za „brandiranje“ grada kao nezaobilazne turističke destinacije. U ovom se radu obrađuje pristup marketinškim strategijama neprofitnih udruga i institucija. Nudeći opći pregled marketinške strategije u poslovanju profitnih organizacija utvrđuju se i pojašnjavaju ključni elementi takvog pristupa u planiranju poslovanja. Nakon što se u prvom poglavlju utvrdi proces planiranja za profitne organizacije, drugi dio rada nudi pregled posebnosti marketinške strategije u neprofitnim organizacijama. Ključne razlike takvih strategija nalaze se u posebnom naglašavanju misija i vizija organizacije kojoj je financijski dio poslovanja sredstvo, a ne cilj, putem kojeg ostvaruje svoju društvenu funkciju, kako na polju vlastitih interesa, promovirajući pojedinu društvenu aktivnost, tako i na generalno društvenom polju, promovirajući razvoj civilnog i kulturnog društva, njegove integracije, ali i urbanističke revitalizacije neposredne okoline. S obzirom na postojeće razlike u pojedinim sektorima neprofitnih organizacija, kraj drugog poglavlja orijentira se na neprofitne organizacije kulturne djelatnosti, s naglaskom na muzeje kao specifične institucije, nudeći pregled triju glavnih pristupa njihovom poslovanju (kustosovog, orijentiranog na korisnike i orijentiranog na prodaju), osvrt na njihove mane i prednosti, ali i međuovisnosti u planiranju. Nakon utvrđivanja generalnih pretpostavki marketinške strategije, posebnosti strategija neprofitnih organizacija te pregleda pristupa koji se koriste u poslovanju muzeja, treće poglavlje posvećuje se analizi unutarnjeg i vanjskog okruženja Arheološkog Muzeja Istre putem analize snaga, slabosti, prilika i prijetnji, s naglaskom na trendove posjećivanja pojedinih objekata Muzeja te analizom istih. Zaključno, četvrto poglavlje nudi prijedlog pojedinih elemenata marketinške strategije Muzeja, poput upoznavanja okruženja, utvrđivanja segmenata, prilagođavanja ponude, umrežavanja sa sudionicima u lokalnoj sredini te oglašavanja, čijom bi se primjenom trebalo ostvariti navedene dvije funkcije marketinga u strateškom planiranju neprofitnih organizacija: ekonomska i društvena. Cilj ovoga rada jest predlaganje marketinške strategije koja će, poznavajući specifične karakteristike i ciljeve neprofitnih organizacija, ali i moguće uloge i primjene marketinga u kvalitetnom razvijanju i oglašavanju usluga koje takve organizacije nude, postaviti kvalitetne temelje za razvoj civilnog društva, interesa za kulturom, i uključenosti građana u ustanove koje, svojim misijama, ciljevima i vizijama najviše doprinose tome, bez da se iz vida ispusti neizostavna ekonomska dimenzija koja sav taj rad i omogućuje.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2013/16
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 339 Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Svjetsko gospodarstvo > 339.1 Opća pitanja trgovine. Tržište > 339.138 Marketing
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 28 Mar 2013 11:42
Zadnja promjena: 04 Oct 2013 10:02
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2115

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku