E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Društveno odgovorno poslovanje u javnom sektoru

Lijović, Tihana (2013) Društveno odgovorno poslovanje u javnom sektoru. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img]
Preview
PDF

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (311kB) | Preview

Sažetak

U gospodarskom smislu u Republici Hrvatskoj postoje dva velika područja: privatni i javni sektor. Poduzeća u oba sektora moraju voditi računa o zaštiti okoliša, ljudskim i radnim pravima, ljudskim resursima i drugim čimbenicima. Poželjno je da prihvate društveno odgovorno poslovanje i ugrade ga u strategiju poslovanja. Cilj završnog rada je ukazati na isplativost društveno odgovornog poslovanja, pojasniti javni sektor i ulogu društveno odgovornog ponašanja u njemu putem Hrvatske gospodarske komore. Završni rad se osim uvoda i zaključka sastoji od tri velike cjeline. Drugo poglavlje sadrži definiciju i obilježja DOP-a (društveno odgovorno poslovanje), navedena su i detaljno objašnjena osnovna područja DOP-a. Opisan je Indeks DOP-a i istaknut značaj poslovne etike. U trećem poglavlju obrañen je javni sektor. Navedena je definicija javnog sektora i istaknuta njegova obilježja. Istaknuta je i opisana podjela javnog sektora na opću državu i javna poduzeća. U četvrtom poglavlju opisana je implementacija DOP-a u javnom sektoru. Obrañene su koristi implementacije koncepcije DOP-a u javnom sektoru. Detaljnije je opisana uloga javne nabave, njezini ciljevi i načini, te zakonski okviri javne nabave u Republici Hrvatskoj. Istaknute su i moguće zloupotrebe. Detaljno je opisana društveno odgovorna javna nabava. Opisana je i uloga Hrvatske gospodarske komore, navedeni njeni zadaci i njeno djelovanje za promicanje DOP-a. Opisan je Indeks DOP-a za javna poduzeća, kao i Kodeks etike u poslovanju. Spomenute su i godišnje nagrade i zaklade Hrvatske gospodarske komore za uspješna poduzeća. Rad završava zaključkom u kojemu je sažeto opisana tematika, navedena je korištena literatura za pisanje rada, internetski izvori i popis grafičkih prikaza. Prilikom pisanja ovog rada korištene su slijedeće metode: metoda deskripcije, analize, sinteze i komparacije. Takoñer je korištena metoda proučavanja dostupne literature i internetskih izvora iz područja društveno odgovornog ponašanja, zaštite okoliša, javne nabave i djelovanja Hrvatske gospodarske komore.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: Afrić-Rakitovac, Kristina
Dodatne informacije: 2013/20
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 334 Oblici organiziranja i suradnje u gospodarstvu > 334.724 Javna poduzeća. Poduzeća u javnom vlasništvu
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Management i poduzetništvo
Datum pohrane: 08 Apr 2013 06:02
Zadnja promjena: 16 May 2014 15:58
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2122

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku