E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Marketinški plan - rezultat procesa planiranja

Zalihić Kokot, Karmen (2013) Marketinški plan - rezultat procesa planiranja. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (516kB) | Zatraži kopiju

Sažetak

Postizanje konkurentske sposobnosti u uvjetima globalnog tržišta je veoma kompleksan proces koji zahtijeva koordinaciju svih poslovnih funkcija u poduzeću. Marketing je funkcija koja ima strateški značaj za poslovanje poduzeća te usmjerava poslovnu aktivnost poduzeća u odnosu na uočene potrebe i izražene zahtjeve potrošača. Planiranje je dinamičan proces kojim se marketing prilagođava unutrašnjim i vanjskim promjenama i svjesno kreira tržište u budućnosti. Svrha je ovog rada da se putem iznesenog procesa planiranja, odnosno obilježja i sadržaja marketinškog plana „društveno najodgovornijeg” poduzeća u Labinštini Holcim Hrvatska d.o.o. ukaže na važnost procesa marketinga i marketinškog planiranja, kao bitne pretpostavke za uočavanje pozicija potrošača na tržištu i činjenica da od uspješnog zadovoljenja njihovih potreba zavisi ne samo uspjeh već i opstanak poduzeća. Koncepcijski je, uz uvod i zaključak, rad podijeljen u pet dijela. U prvom dijelu pozicionira se marketinški proces u odnosu na strateško planiranje poslovnog subjekta. U drugom dijelu definira se marketinški proces koji se sastoji od slijeda aktivnosti i to: analize tržišnih prilika, istraživanja tržišta i izbora ciljnog tržišta, oblikovanja marketinških strategija tj. iznalaženje optimalne kombinacije marketinškog miksa, planiranje marketinškog programa te organiziranje, primjenu i kontrolu ostvarenih rezultata marketinških aktivnosti. Proces marketinga treba postaviti tako da pojedine faze daju sinergijski efekat, da se uzajamno dopunjuju i potpomažu. U trećem dijelu se ukazuje na aspekte marketinškog planiranja: strateškog i taktičkog. Definiraju se razlike između ova dva aspekta, a odnose se na vremensku dimenziju i hijerarhiju planiranja i odlučivanja s naglaskom na to da se taktičkim planovima osigurava realizacija ciljeva strateškog planiranja. Proces marketinškog planiranja i upoznavanje sa elementima marketinškog plana, a koji se izrađuje za svaku poslovnu jedinicu, posao, proizvod ili marku detaljnije se definira u četvrtom dijelu rada. U petom dijelu se obrađuje marketinški plan segmenta cement kao najvažnijeg proizvoda Holcim Hrvatska d.o.o. Za opisani marketinški plan na primjeru Holcima koristila se literatura dobivena u samom poduzeću od osobe zadužene za marketinško planiranje, informacije dobivene u razgovoru s tom osobom, putem maila i brošura te njihovih Internetskih stranica. Prilikom izrade rada koristile su se metode analize i sinteze, dedukcije i indukcije te povijesna metoda.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Nefat, Ariana
Dodatne informacije: 2013/48
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 339 Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Svjetsko gospodarstvo > 339.1 Opća pitanja trgovine. Tržište > 339.138 Marketing
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 03 Jul 2013 07:47
Zadnja promjena: 21 May 2014 11:06
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2297

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku