E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Oblikovanje fizičkog okruženja u dječjem vrtiću "Vjeverica"

Devčić, Sanja (2013) Oblikovanje fizičkog okruženja u dječjem vrtiću "Vjeverica". Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (19MB) | Zatraži kopiju

Sažetak

Usluge su dio svakodnevice, stoga je potreba za izučavanjem usluga veća nego ikad prije. Specifičnosti usluga uvjetuju obilježja po kojima se razlikuju od materijalnih proizvoda i definiraju marketinški miks koji uključuje tri dodatna elementa od koji svaki element ima svoju ulogu i značenje u kreiranju usluge. Dobar pristup za zadržavanje i privlačenje novih korisnika, upravo je oblikovanje fizičkog okruženja u kojemu će se korisnici osjećati ugodno i sigurno. Naime, takvo okruženje utječe na ponašanje zaposlenika i njegovu produktivnost što je jedan od ključnih činitelja za uspjeh uslužnog poduzeća na tržištu. Fizičko okruženje u kojemu se pruža usluga je snažan oblik komunikacije s korisnikom. Putem ambijenta, znakova, opreme i ostalih elemenata koji pobuđuju ljudska osjetila stvara se utjecaj na ponašanje, reakcije i odluke korisnika. Stoga je svrha rada analizirati ulogu i značenje fizičkog okruženja u kojemu se usluga pruža i utjecaj koje ono ima na korisnike i zaposlenike tijekom isporuke usluge, što će na primjeru dječjeg vrtića u daljnjem radu biti izloženo. Rad je strukturiran u osam poglavlja. U prvom poglavlju se definira usluga i njezina obilježja, te njezino značenje u gospodarstvu i ekonomiji. Drugo poglavlje govori o tri vrste marketinga, odnosno eksternom, internom i interaktivnom marketingu koji su neophodni u marketingu usluga. Trokut uslužnog marketinga usmjeren je na zadatke i ciljeve koji će u potpunosti zadovoljiti želje i potrebe korisnika. Sljedeće poglavlje odnosi se na marketinški miks. U svakom potpoglavlju ukratko je izložen element marketinškog miksa. Uz tradicionalni marketinški miks kojeg čine proizvod, cijena, promocija i distribucija, usluge zbog svojih karakteristika nadopunjavaju tri dodatna elementa, a to su: proces, ljudi i fizičko okruženje. Četvrto poglavlje odnosi se isključivo na fizičko okruženje, gdje se razrađuju njegove dimenzije s kojima se korisnici susreću, te utjecaj dimenzija na njihove odluke, ponašanje i reakcije. Potom se govori o modelu poticaja - organizma - reakcija kojeg su postavili psiholozi kako bi pojasnili efekte uslužnog ambijenta na ponašanje korisnika. Uloga ljudskih osjetila u oblikovanju fizičkog okruženja i njihovo upravljanje analizirano je u petom poglavlju. Vizualni, zvučni i mirisni stimulansi su ključni za upravljanje emocijama korisnika i stoga je potrebno njima upravljati na odgovarajući način. U šestom poglavlju razmatra se mogućnost oblikovanja fizičkog okruženja na način da se ostvari konkurentska prednost. Inovacije i izgradnja marke fizičkog okruženja u današnjim konkurentskim uvjetima neizostavni su za ostvarivanje diferencijacije na tržištu. Sedmo poglavlje govori o ulozi fizičkog okruženja u dječjem vrtiću. Posljednje poglavlje opisuje primjer iz prakse. U praktičnom djelu rada kroz dječji vrtić «Vjeverica» razrađeni su elementi fizičkog okruženja. Poseban je naglasak na ponašanju i reakcijama djece i zaposlenika, kao odgovor na fizičko okruženje. Prilikom izrade rada korištene su brojne znanstvene metode, od kojih su najvažnije: metode analize, metode komparacije, metoda deskripcije. Korišteni su i interni podaci dječjeg vrtića «Vjeverica».

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Nefat, Ariana
Dodatne informacije: 2013/72
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.8 Marketing. Prodaja. Prodavanje. Distribucija, raspačavanje
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 18 Jul 2013 10:13
Zadnja promjena: 21 May 2014 11:07
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2322

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku