E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Poslovna filozofija poduzeća

Živolić, Marina (2013) Poslovna filozofija poduzeća. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB) | Zatraži kopiju

Sažetak

Pristup poslovanju ključan je element za definiranje marketinga kao koncepcije i/ili poslovne filozofije. Kada se marketing definira kao koncepcija i/ili poslovna filozofija kažemo da je marketing specifičan način razmišljanja i djelovanja na kojem je zasnovana poslovna politika poduzeća tj. specifičan način na koji se pristupa osmišljavanju, operacionalizaciji i realizaciji poslovanja poduzeća. Danas, nakon začetka razvoja marketinga možemo govoriti o sedam različitih koncepcija temeljem kojih poduzeća, organizacije i institucije mogu provoditi marketinške aktivnosti. To su, navedene kronološki, tj. redoslijedom pojavljivanja i razvoja: koncepcija proizvodnje; koncepcija proizvoda; koncepcija prodaje; koncepcija marketinga; koncepcija potrošača; koncepcija društvenog marketinga i koncepcija holističkog marketinga. Svaka od koncepcija ima specifičnosti vezane uz to kako pristupa uspješnosti, učinkovitosti i društvenoj odgovornosti poslovanja. Definira li se marketing kao svjesni napor za postizanje željenih rezultata razmjene s ciljnim tržištima tada svakoj od sedam navedenih koncepcija odgovara drukčiji pristup provođenju i upravljanju marketinškim aktivnostima. Svrha ovog završnog rada je utvrditi poslovnu filozofiju poduzeća s kojom poduzeće može nastupiti na tržištu. U prvom poglavlju opisuje se uloga marketinga u današnjim organizacijama, definira se pojam marketinga kao znanstvene discipline i ekonomske aktivnosti, te kroz klasifikaciju Keitha Crosiera u tri skupine i to marketinga kao koncepcije, procesa i znanstvene discipline. Također se obrađuje suština koncepta marketinga koja se sastoji od koncepta potreba, želja i potražnje; koncepta proizvoda; koncepta vrijednosti i zadovoljenja; koncepta razmjene i transakcija; koncepta tržišta; koncepta marketinga i marketera. Razina primjene marketinga može se promatrati iz makro i mikro perspektive. Makromarketing obuhvaća ukupni tijek proizvoda i uslugu jedne zemlje, radi stvaranja koristi za društvo. Mikromarketing se odnosi na način na koji jedno poduzeće, organizacija i/ili institucija planira, provodi i kontrolira svoje marketinške aktivnosti radi stvaranja koristi za potrošače. U drugom poglavlju obraĊuje se upravljanje marketingom odnosno definiranje upravljanja kao svjesnog napora u postizanju ţeljenih rezultata na trţištu koje se moţe provoditi putem šest razliĉitih koncepcija temeljem kojih poduzeća, organizacije i institucije mogu provoditi marketinške aktivnosti. To su koncepcija proizvodnje, koncepcija proizvoda, koncepcija prodaje, koncepcija marketinga, koncepcija potrošaĉa, koncepcija društvenog marketinga i koncepcija holistiĉkog marketinga. Marketinška koncepcija takoĊer je objašnjena sastavnicama na kojima se zasniva marketinška koncepcija kao poslovna filozofija poduzeća. To su ciljna trţišta, potrebe potrošaĉa, integrirani marketing i profitabilnost kao krajnji cilj svake ekonomske aktivnosti. Treće poglavlje orijentirano je na primjenu marketinške koncepcije, ĉimbenike koji navode poduzeće na uvoĊenje marketinške koncepcije te na razine primjene marketinga. Jedan od najvažnijih problema pri kojem poduzeće teži primjeni marketinške koncepcije je pad prodaje. Primjenom marketinške koncepcije poduzeća provode istraživanja kako bi spoznali stvarne želje potrošača i što oni zapravo očekuju od proizvoda, te na temelju tih istraživanja provode usavršavanja i inovacije proizvoda. Četvrto poglavlje započinje iznošenjem osnovnih informacija o samom poduzeću SUPERIUS d.o.o. te o samoj primjeni marketinške koncepcije u već spomenutom poduzeću, dok se u petom poglavlju vrši kritički osvrt na istu primjenu.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: Nefat, Ariana
Dodatne informacije: 2013/91
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.8 Marketing. Prodaja. Prodavanje. Distribucija, raspačavanje
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 04 Oct 2013 09:10
Zadnja promjena: 21 May 2014 11:06
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2354

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku