E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Uloga destinacije u promociji turističkog proizvoda na primjeru Lagune Novigrad d.d.

Biloslav Nežić, Mikaela (2013) Uloga destinacije u promociji turističkog proizvoda na primjeru Lagune Novigrad d.d. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB) | Zatraži kopiju

Sažetak

Destinacija je najvažniji i najkompleksniji od tri temeljna elementa koji čine turistički proizvod. Kao takvu destinaciju definira prostor, prirodno okruženje, kulturo-povijesno nasljeđe, tradicija, te cjelokupan život koji se na tom prostoru događa, a koji uključuje svakodnevnu kulturu življenja, ekonomsko okruženje, političke okolnosti, razvijenost infrastrukture, znanost, kulturu u užem smislu, djelovanje sportskih udruga i sl. Unutar navedenih elemenata koji opisuju destinaciju postoje oni koji su uz pretpostavku odgovornog i održivog razvoja na određenom prostoru nepromjenjivi poput prirodnog nasljeđa, klime, kulturno-povijesnog nasljeđa i sl. Istovremeno, na razvoj drugog dijela elemenata koji čine destinaciju, poput razvoja infrastrukture, kulturnih događanja, sporta, gastronomije, širenja ekonomskih aktivnosti, osnivanja raznih institucija, unapređenja educiranosti u najširem smislu, unapređenja dostupnosti informacija i sl., može se utjecati djelovanjem ključnih subjekata u destinaciji. Iz ovoga proizlazi da odgovornost za razvoj destinacije, u turističkom smislu, leži na javnom sektoru, dakle na djelovanju vlasti, sustava turističkih zajednica, javnih poduzeća, kulturnih, obrazovnih, sportskih i inih institucija, te raznih udruga. Međutim, jasno je da aktivnosti javnog sektora bez ekonomskih impulsa koje generira privatni sektor ne mogu aktivirati turistički potencijal jednog prostora. Upravo zbog toga tek se djelovanjem privatnog sektora, a to u prvom redu podrazumijeva hotelijerske kompanije, određenom prostoru daje atribut turističke destinacije. Razlog tome leži u činjenici da su hotelijerske kompanije odgovorne za izgradnju ostala dva elementa koji čine turistički proizvod - razvoj turističkog "hardware-a"(turistički objekti i sadržaji ) i turističkog "software-a" (usluge). Bez ova se dva elementa određeni prostor, bez obzira na svoj potencijal, ne može izgraditi kao turistička destinacija. Kvalitetu, atraktivnost i osobitost jedne destinacije - dakle i njen uspjeh na globalnom turističkom tržištu, određuje upravo usklađenost djelovanja svih subjekata koji čine turistički proizvod i u tom je smislu sinergija aktivnosti privatnog i javnog sektora ključ uspjeha. Iz upravo ovih navedenih pretpostavki izveden je problem istraživanja, a to je istražiti usklađenost djelovanja privatnog i javnog sektora prilikom promoviranja turističkog proizvoda. Nakon navedenog problema istraživanja treba definirati i predmet istraživanja, a to je Laguna Novigrad d.d. kao hotelijerska kompanija i ključni subjekt iz privatnog sektora za razvoj turističkog proizvoda na području Novigrada, a razmjerno svojoj veličini i na području Istre, u planiranju svojih aktivnosti promoviranja polazi upravo iz gore navedenih pretpostavki. One su temelj za planiranje strateškog razvoja i promotivnih aktivnosti.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2013/145
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 339 Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Svjetsko gospodarstvo > 339.1 Opća pitanja trgovine. Tržište > 339.138 Marketing
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 29 Nov 2013 08:15
Zadnja promjena: 29 Nov 2013 08:15
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2412

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku