E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Interni marketing u turističkoj tvrtci Maistra d.d.

Belušić, Lara (2013) Interni marketing u turističkoj tvrtci Maistra d.d. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB) | Zatraži kopiju

Sažetak

U današnje vrijeme zaposlenici su ključ uspjeha uslužnih organizacija. Kada spominjemo uslužne organizacije govorimo zapravo o marketingu usluga od kojeg je i nasato pojam interni marketing. Bit njegova koncepta je da želi li poduzeće uspješno poslovati ono mora shvatiti potrebu uvođenja i primjene marketinga prema vlastitim ljudskim resursima. U vrijeme velikih konkurentskih pritisaka interni marketing smatra se kvalitetnim oružjem za ostvarivanje difernecijacije poduzeća na tržištu. Kako je internom marketingu ciljni tržišni segment zaposlenik, tako mu je i cilj prepoznati, zadržati i motivirati tog zaposlenika da bude najbolji u svom poslu. Brojna poduzeća ulažu velika sredstva na eksterni marketing, odnosno na oglašavanje i promicanje prodaje, no ideja internog marketinga je upravo suprotna, okretanje prema vlastitim zaposlenicima kako bi oni na najbolji način pružali uslugu. Iako je interni marketing sve češće predmet izučavanja, u praksi je njegova primjena još uvijek mala. Od velike je važnosti naglašavati koristi od primjene ovog koncepta kako bi poduzeće bilo čim uspješnije, što ću objasniti dalje u ovom radu. Tema diplomskog rada je "Interni marketing u turističkoj tvrtci Maistra d.d." Pokušala sam kroz alate interne komunikacije naglasiti samu važnost internog marketinga u organizacijama. Maistra d.d. je dobar primjer za to, zato što ju smatram najjačom marketinškom firmom u tom pogledu. Glavni cilj ovog rada bio je kroz proučavanje literature prikazati u praksi interni marketing, odnosno komunikaciju kojom se ovo poduzeće koristi, kojim alatima, te koliko dobro pridonosi to sve skupa organizaciji. Rad je podjeljen u šest dijela. Nakon uvoda, definira se sam pojam internog marketinga. Ovdje se nadovezuje njegov povijesni razvoj kroz tri faze koje provode tri glavna autora Berry, Gronroos, te Rafiq i Ahmed. Nadalje pobliže je definirana sama svrha i cilj istraživanja internog marketinga, te njegovi elementi koji se oĉituju kao 7P. Objasnila sam samu razliku između internog marketinga i ljudskih potencijala, budući da mnogi smatraju ovaj pojam jednakim, a u biti interni marketing je samo dio ljudskih potencijala. Na samom kraju prvog poglavlja nalazi se pogled na interni marketing. Treće poglavlje definira marketing u turizmu. Kako je turizam glavna uslužna djelatnost, a interni marketing se razvio iz usluga ovdje sam pobliže objasnila ovu samu povezanost. Dotakla sam se povijesnih korijena marketinga u turizmu, ekonomskih utjecaja, te naravno turističkih atrakcija i smještaja. Pri kraju sam još objasnila samo ponašanje turističkih potrošača kako su potrošači u turzimu vrlo nehomogena skupina potrošačko ponašanje uvjetovano je velikim brojem faktora. Kao zaključno trećem poglavlju objasnila sam samu povezanost između turizma i internog marketinga odnsono između turističkih usluga i internog marketinga. Četvrto poglavlje odnosi se na primjer teorijskog dijela, odnosno na primjenu internog marketinga u Maistri d.d. Na samom poĉetku istaknula sam osnovne podatke same kompanije, njezin povijesni razvoj i poslovanje. Nakon toga krenula sam opisivati provedbu internog marketinga u Maistri d.d., gdje sam najprije zapoĉela analizirati njihov proces pronalaženja zaposlenika i odabira pravih za poslovanje, te sam krenula na edukaciju i trening zaposlenika te samu interakciju sa njima samima. Pri kraju sam spomenula komunikaciju u Maistri d.d. gdje sam pobliže definirale instrumente kojima se oni koriste za njezinu provedbu. Ti instrumenti bili bi: kućne novine, intranet, newsletter, grupe za informiranje i oglasne ploĉe te sam o svakom ponešto napisala i objasnila uz slike.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2013/149
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 339 Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Svjetsko gospodarstvo > 339.1 Opća pitanja trgovine. Tržište > 339.138 Marketing
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 29 Nov 2013 08:15
Zadnja promjena: 29 Nov 2013 08:15
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2418

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku