E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Franšiza kao oblik prodaje

Pibernik, Marko (2013) Franšiza kao oblik prodaje. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (637kB) | Zatraži kopiju

Sažetak

U ovom diplomskom radu prikazana je franšiza kao jedan od oblika prodaje i distribucije u poslovnom procesu poduzetnika, kao i njezine prednosti i nedostatci. Poduzetnik, trgovačko društvo koje ostvaruje gospodarske djelatnosti, ostvaruje svoje ciljeve djelovanjem na tržištu. Tržište i situacija na njemu nisu statične pa se organizacija, razvoj i poslovanje poduzetnika moraju prilagođavati promjenama tržišta, a sposobnost za brze promjene i rano uočavanje potreba i mogućnosti promjena, te sposobnost reagiranja na takve promjene, jedan je od važnih uvjeta egzistencije, uspjeha i razvoja poduzetnika. Tržište omogućava razmjenu robe, proizvoda i usluga gdje sudionici uspostavljaju ekonomske odnose koji utječu na stvaranje poslovnih rezultata. Odnosi poduzetnika s tržištem zasnivaju se na dvije vrste kretanja sredstava i to: na prometu stvari, usluga, prava i uopće realnih upotrebnih vrijednosti; na plaćanju i naplaćivanju koje se može obaviti odmah ili u vremenu koje prethodi ili slijedi ustupanju realnih upotrebnih vrijednosti. Robno-novčani odnosi, a prema tome i dužničko-vjerovnički odnosi nastaju tek nakon što se strane usuglase o izvršenju: količinskih komponenata (količini, kvaliteti, rokovima i uvjetima isporuke); cjenovnih komponenata (cijeni, uvjetima plaćanja, troškovima isporuke, rokovima plaćanja te načina podmirenja obveza). Prodaja proizvoda i usluga predstavlja završnu fazu procesa poslovanja: u toj završnoj fazi tržište verificira korisnost rada poduzetnika prihvaćajući ostvarene proizvode i usluge, odnosno njihove cijene, pa se može reći da je u prodaji ključ opstanka i razvitka poduzetnika. S obzirom na značenje funkcije prodaje, poduzetnici svoju poslovnu politiku konkretiziraju kroz politiku prodaje. Poslovna politika temelji se na marketinškoj koncepciji i marketinškim istraživanjima, a sama prodaja predstavlja skup radnih procesa koji rješavaju prodaju proizvoda i usluga, a to su: istraživanje tržišta, planiranje prodaje, ekonomska propaganda, ugovaranje prodaje, skladištenje proizvoda, otprema i prijevoz proizvoda, fakturiranje i naplata prodanih proizvoda i usluga, servisiranje trajnih proizvoda. Metode prodaje i distribucije bitno utječu na na to hoće li poduzetnik uspjeti prodati manju ili veću količinu svojih proizvoda ili usluga. Osnovno za odabir metode proizlazi iz činjenice da li su proizvodi ili usluge za individualne potrebe, tj. proizvode koje treba projektirati i proizvesti po narudžbi kupca ( brodovi, hidrocentrale i sl.) ili su artikli za široku potrošnju (maloserijski, serijski, velikoserijski, odnosno masovna proizvodnja). U skladu s time poduzetnik se opredjeljuje na različite načine prodaje i distribucije ili kombiniranjem nekoliko načina: kao npr. da u mjestu u kojem je lociran ima svoje prodavaone, a izvan tog mjesta prodaje preko trgovačkih mreža ili putem franšize tako da licencira svoje trgovačko ime (brand) i svoj način rada određenoj osobi ili grupi koji prihvaća da će poslovati u skladu sa uvjetima davatelja franšize. Nastojeći pronaći praktične odgovore u suvremenim uvjetima proizvodnje, trgovačka praksa nalazi nove autonomne trgovačke poslove. Tako su nastali pravni poslovi kao što su primjerice leasing, factoring, joint venture i u novije vrijeme sve važniji ugovor o franšizingu. Franšiza je zanimljiv poslovni model u kojem se istovremeno omogućava objema stranama (davatelju i primatelju franšize) zadovoljavanje svojih ciljeva i interesa. Najjednostavnije rečeno franšiza je način širenja poslovanja i distribucije robe i usluga, kao i prilika za vođenje posla pod prepoznatljivim žigom. Razvoj franšiznog poslovanja u Hrvatskoj logična je posljedica pripreme hrvatskoga gospodarstva za ulazak u Europsku Uniju koji je sve izvjesniji. Upravo time potaknuto u ovom radu izlaže se način franšiznog poslovanja i pitanja koje objedinjuje ugovor o franšizingu. Iako je riječ o jednom korisnom pravnom institutu zadovoljavanja društvenih potreba, franšizing je u Hrvatskoj tek pojava u nastanku, koja se bori za svoje mjesto na tržištu.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2013/158
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.8 Marketing. Prodaja. Prodavanje. Distribucija, raspačavanje > 658.89 Kupci kao objekti prodajnih napora. Potencijalni kupci, klijenti
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 29 Nov 2013 08:13
Zadnja promjena: 29 Nov 2013 08:13
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2428

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku