E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Međunarodni marketing

Ladić, Anita (2013) Međunarodni marketing. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (492kB) | Zatraži kopiju

Sažetak

Najveći dio nacionalnih poduzeća, bez obzira na svoju lokaciju u određenoj fazi rasta i razvoja želi proširiti svoje poslovanje u inozemstvo. Izborom odgovarajuće strategije nastupa na strano tržište poduzeće određuje okvire poslovanja u inozemstvo u kojima može uspješno rezervirati vlastite mogućnosti, ali i izložiti se različitim rizicima i nesigurnostima. Međunarodna tržišta su važna jer potpomažu rast poduzeća koje radi zasićenja njegovih domaćih tržišta moraju tražiti nove mogućnosti upravo na inozemnim tržištima. Predmet završnog rada je međunarodni marketing. Svrha završnog rada je definirati međunarodni marketing i njegov utjecaj na poduzeća, te njegova buduća kretanja. Cilj završnog rada je prikazati kako se kroz proces međunarodnog marketinga može postići konkurentnost na tržištu, što sve utječe na okruženje svjetskog tržišta, te što poduzeća moraju činiti da bi bila uspješna u međunarodnom marketingu. Pri izradi završnog rada koristile su se u odgovarajućim kombinacijama brojne znanstvene metode od kojih se navode one najznačajnije i najučestalije: metoda analize, metoda klasifikacije, metoda deskripcije, te metoda komparacije. Završni rad se sastoji od osam poglavlja. Poslije uvoda u drugom poglavlju riječ je o konceptu međunarodnog marketinga, o tome kako tvrtka koja ovlada samo svojim domaćim tržištem, će jednog dana izgubiti. Za tvrtku je jedan od najboljih rasta da postane regionalna ili globalna, te je bitno da se tvrtke prilagode, jer djelovanje poduzeća na domaćem tržištu uvelike se razlikuje od djelovanja poduzeća u inozemstvu. Riječ je i o polazištu međunarodnog marketinga, o tome kako se polazište na međunarodnom tržištu temelji na obradi prirode međunarodnog marketinga, na poimanju međunarodnog marketinga evoluciji međunarodnog marketinga i na analizi evolucije međunarodnog marketinga. U trećem poglavlju riječ je o obilježjima međunarodnog marketinškog okruženja. O tome kako je preduvjet uspješne primjene međunarodnog marketinga upoznatost s osobitostima međunarodnog marketinškog okruženja u kojem poslovni subjekti djeluju, u kojem nailaze na prepreke, ali i u kojem nalaze mogućnosti za daljnji razvoj. Međunarodno okruženje je karakterizirano distribucijom bogatstva, brojem stanovnika koji žive u pojedinoj državi, te odnosom bruto domaćeg proizvoda i broja stanovnika. U četvrtom poglavlju riječ je o okruženju svjetskog tržišta, a to su ekonomsko, političko, zakonodavno i kulturno okruženje. Riječ je o tome kako okruženje u kojem poduzeće razvija svoje poslovne aktivnosti ima izravnog i neizravnog utjecaja na rezultate poslovanja. Svaka država svojim društvenim, političkim, pravnim i ekonomskim sustavom omeđuje rast, razvoj i način poslovanja svakog poduzeća na njenom području. Ekonomsko okruženje je poput kulturnog, političkog, zakonskog specifično za svaku zemlju i predstavlja aspekt po kojem se dotična zemlja izdvaja i razlikuje od svih ostalih u svijetu. Političko okruženje određuju mnogi čimbenici: politička stabilnost i pritisci političke naravi, vrsta i politika vlade, ulog institucija kao što su vladine agencije, crkva, organi zakonodavne vlasti i sl. Razlike u kulturi bitno utječu na marketinško ponašanje. Više od bilo koje poslovne aktivnosti, marketing je osjetljiv na tzv. kulturnu pogrešku. U petom poglavlju riječ je o međunarodnom marketingu u poduzećima, o načinima istraživanja stranog tržišta, međunarodnim poduzećima, te sam primjer poduzeća. Međunarodno poduzeće se definira kao poduzeće koje svoje poslovanje razvija na međunarodnoj koncepciji marketinga i nastupa, osim na domaćem, barem na nekoliko stranih tržišta. Istraživanjem i analizom tržišta osluškuju se potrebe i želje kupaca. Ta su istraživanja posebna važna jer poduzeću daju bitne smjernice u razvoju proizvoda. Primjer poduzeća odnosi se na tvrtku "Potomac" d.o.o., gdje su iznesen bitne činjenice o samom projektu, kvaliteti proizvoda, ambalaži, cijeni, prodaji, distribuciji, zašiti marke. U šestom poglavlju riječ je o međunarodnom marketinškom miksu, o proizvodima, uslugama i cijenama. U međunarodnom marketingu najbitnije je smjestiti elemente marketinškog miksa u okruženje stranih tržišta, te uzeti u obzir za svako pojedino strano tržište konkurenciju i zahtjeve potrošača. Sedmo poglavlje govori o budućnosti međunarodnog marketinga i trendovima koji govore o utjecajima na međunarodnu marketinšku aktivnost. Promjene su na međunarodnom tržištu stalne i nagle te se govori da poslovni subjekti djeluju u turbulentnom okruženju. Bitno je se prilagoditi promjenama kako se ne bi izgubila bitka za konkurentnost na tržištima.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2013/185
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 339 Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Svjetsko gospodarstvo > 339.1 Opća pitanja trgovine. Tržište > 339.138 Marketing
Odjeli: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" > Management i poduzetništvo
Datum pohrane: 29 Nov 2013 08:06
Zadnja promjena: 29 Nov 2013 08:06
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2471

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku