E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Marketing neprofitnih organizacija

Šafarić, Helena (2013) Marketing neprofitnih organizacija. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (495kB) | Zatraži kopiju

Sažetak

Osnovni cilj svih onih koji se bave nekim poslovanjem je ostvarenje profita. Međutim postoje pojedinci i organizacije kojima profit nije primarni cilj, već ostvarenje nekog javnog interesa, takve organizacije se nazivaju neprofitnim organizacijama. Može se reći da one imaju sve značajniju ulogu u društvu, a uspješnost njihova djelovanja uvelike ovisi o uspješnosti marketinga kojeg primjenjuju. Svrha rada je teorijski utvrditi značajke marketinga u neprofitnim organizacijama i na primjeru pokazati svrhu upravljanja. Primjer koji će biti detaljnije predstavljen u radu je SOS Dječje selo Hrvatska – to je neprofitna organizacija koje se brine za djecu bez roditelja i roditeljske skrbi, neovisno o njihovoj rasnoj, nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti, pruža im ljubav i sigurnost u obiteljskom okruženju, trajan dom i obrazovanje za sretno i mirno djetinjstvo. Ovaj završni rad podijeljen je na sedam poglavlja. Prvo poglavlje rada odnosi se na neprofitni marketing, gdje je ukratko napisana definicija neprofitnog marketinga, zatim povijest, usporedba profitnog i neprofitnog marketinga, koje su koristi od primjene marketinga u neprofitnim organizacijama, te sudionici u procesu marketinga. Drugo poglavlje rada odnosi se na neprofitne organizacije u kojoj je navedena definicija same neprofitne organizacije, zatim vrste neprofitnih organizacija, kako se klasificiraju, na koji način se financiraju, te je opisana povijest nastanka neprofitnih sektora u Hrvatskoj. U trećem poglavlju je opisana analiza stanja i perspektiva. Kod ove analize ja važno da se upoznaju sve najvažnije ciljne skupine kojima se obraćaju kako bi se uspješno oblikovale buduće aktivnosti, a to su: korisnici, donatori/financijeri, posrednici, konkurencija, te zaposlenici/volonteri. Četvrto poglavlje rada prikazuje SWOT analizu, te su prikazani mogući elementi SWOT matrice. Peto poglavlje opisuje faze procesa planiranja marketinga u neprofitnim organizacijama. Planiranje se navodi kao jedna od najvažnijih funkcija menadžmenta neprofitnih organizacija, te je prikazan ciklus strateškog planiranja, kao i marketinška strategija neprofitne organizacije. U ovom poglavlju opisana je i segmentacija, izbor ciljnog tržišta, pozicioniranje, te ciljevi organizacije. Nakon toga prikazani su elementi marketinškog miksa neprofitnih organizacija. Prikazana su četiri elementa marketinškog miksa koji moraju djelovati kao usklađena cjelina kako bi se mogli ostvariti maksimalni rezultati. U šestom poglavlju rada detaljnije je opisan primjer neprofitne organizacije "SOS Dječje selo". Navedeni su opći podaci organizacije, njezina vizija i misija, izvori iz kojih se financira organizacije, SWOT analiza, te ciljevi organizacije. U posljednjoj fazi rada naveden je kritički osvrt na poslovanje neprofitnih organizacija, te problemi s kojima se suočavaju organizacije, a to je ponajviše nedostatak financijskih sredstava i manjak volontera.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: Nefat, Ariana
Dodatne informacije: 2013/192
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 339 Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Svjetsko gospodarstvo > 339.1 Opća pitanja trgovine. Tržište > 339.138 Marketing
Odjeli: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 29 Nov 2013 08:05
Zadnja promjena: 21 May 2014 11:07
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2480

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku