E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Marketinški plan na primjeru poduzeća K.S.A. INFINITUS d.o.o.

Tenčić, Jelena (2013) Marketinški plan na primjeru poduzeća K.S.A. INFINITUS d.o.o. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (420kB) | Zatraži kopiju

Sažetak

Tema završnog rada je marketinški plan na primjeru poduzeća K.S.A. INFINITUS d.o.o. Predmet rada je praktična izrada marketinškog plana za novoosnovano društvo te ukazati na sve veću važnost marketinškog planiranja u današnjem turbulentnom gospodarstvu. Cilj rada je proširiti znanje o samom procesu marketinškog planiranja i procesu izrade marketinškog plana. Danas je marketinško planiranje i marketinški plan potreban u svakoj, pa i onoj najmanjoj organizaciji. Marketinški plan je dokument koji ukazuje na smjer marketinških djelovanja i omogućava fokus zaposlenih u poduzeću na aktivnosti neophodne za uspjeh poduzeća. Pomoću marketinškog plana svako poduzeće je bolje pripremljeno za uvođenje novog proizvoda ili usluge na tržište ili da poboljša poziciju postojećih proizvoda ili usluga. Važnost marketinških planova ne veže se samo za velika i srednja poduzeća već je značajna njihova primjena i u malim poduzećima, neprofitnim organizacijama i u vladinim agencijama. Velika i srednja poduzeća moraju imati detaljno strukturirane marketinške planove dok, planovi u manjim poduzećima mogu biti kraći i manje formalni. Za razliku od poslovnog plana koji pruža široki pregled cjelokupne misije, vizije, strategije i raspodjele resursa poduzeća, marketinški plan ima puno manji opseg. On navodi koji će se ciljevi poduzeća postići putem specifičnih marketinških strategija i taktika, te je povezan s planovima ostalih odjela unutar organizacije, zbog čega je potrebna dobra koordinacija između svih odjela. Da bi se osigurala pravilna implementacija marketinškog plana, svaki dio plana mora biti detaljno opisan. Kako bi se izradio dobar marketinški plan marketinški stručnjaci trebaju ažurne informacije o okruženju poduzeća, konkurenciji i tržišnim segmentima čije želje i potrebe treba zadovoljiti. Početna točka u prikupljanju podataka su interni izvori nakon čega se prikupljaju podaci izvan poduzeća iz sekundarnih izvora te naposljetku i primarnim istraživanjem. Strukturu rada čine tri zasebna poglavlja. Prvo poglavlje uvodi u sam značaj, važnost i svrhu marketinškog planiranja i definiciju marketinškog plana kao važnog dokumenta. Drugo poglavlje prikazuje detaljan sadržaj marketinškog plana. Tako bi svaki marketinški plan trebao započinjati kratkim sažetkom, odnosno pregledom plana u kojemu su navedeni glavni ciljevi i preporuke te analizom sadašnjeg položaja organizacije preko segmentiranja tržišta, SWOT analize i analize konkurencije. Nadalje, u marketinškoj strategiji biti će riječi o misiji, marketinškim ciljevima, ciljnome tržištu i pozicioniranju te strategiji, marketinškome spletu i istraživanju. Posljednji dio sadržaja plana prikazuje financije, predviđanja i kontrolu marketinškog plana. U trećem poglavlju sažeti su svi elementi marketinškog plana na primjeru poduzeća K.S.A. INFINITUS d.o.o.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2013/200
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 339 Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Svjetsko gospodarstvo > 339.1 Opća pitanja trgovine. Tržište > 339.138 Marketing
Odjeli: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 29 Nov 2013 08:04
Zadnja promjena: 29 Nov 2013 08:04
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2490

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku