E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Specifičnosti ponašanja kupaca na internetu

Breznik, Marko (2013) Specifičnosti ponašanja kupaca na internetu. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (625kB) | Zatraži kopiju

Sažetak

Internet kao novi medij već je ušao u skoro svako kućanstvo u Hrvatskoj. Niti jedan medij do sada u povijesti čovječanstva nije imao tako brzo i uspješno širenje kao što to ima internet. Prije samo dvadesetak godina velika većina ljudi nije ni znala što je to točno internet i da on uopće i postoji. U posljednjih desetak godina od potpune anonimnosti internet je došao do skoro svakog kućanstva i skoro svake osobe u Hrvatskoj. Mnogima, a posebice mladima internet je danas u svakom pogledu glavni medij u njihovim životima. Ljudi su u kratkom roku prihvatili internet, te su ubrzo računala, a kasnije i pametni telefoni te tableti preuzeli bitno mjesto u svakodnevnici. Na početku internet se koristio za razmjenu elektroničke pošte i informiranje. Tek kasnije internet se razvio u medij koji je služio za edukaciju, posao, interaktivnu komunikaciju, pristup društvenim mrežama i slično. Uz sve nabrojene funkcije interneta polako se razvijalo i elektroničko poslovanje unutar čega i elektronička trgovina. Elektronička trgovina svakim danom uzima sve više maha, pogotovo u razvijenim zemljama svijeta. Naravno, fizička trgovina i dalje prednjači i u broju transakcija i u ukupnoj vrijednosti prometa, ali elektronička trgovina uzima sve više udjela. Postoje proizvodi i usluge koji su specifični i koji se vrlo lako prodaju putem interneta. Tako je internet idealan kanal distribucije za elektroničke proizvode kao što su softver, glazba, bankarske usluge i usluge osiguranja te elektroničke knjige. S druge strane neki proizvodi ili usluge su specifični na svoj način te im internet kao kanal distribucije nije najpogodniji. Takvi proizvodi ili usluge su individualizirani, primjerice obuća. Baš zbog svih tih različitosti proizvoda ili usluga internet kao kanal distribucije tih proizvoda ili usluga je veoma različit i specifičan u odnosu na druge kanale distribucije. Zbog svih tih različitosti uočava se i drugačije kupovno ponašanje pojedinaca. Marketinški stručnjaci moraju poznavati takvo ponašanje te se prilagoditi i što više pogodovati tim kupcima. Može se reći da je elektroničko poslovanje i elektroničko trgovanje budućnost poslovnih odnosa u svijetu, ali i u Hrvatskoj premda je ta budućnost već ušla u svakodnevnicu mnogih ljudi. Baš zbog svih tih specifičnosti i rasprostranjenosti elektroničkog poslovanja važno je utvrditi kako se pojedinci ponašaju prilikom poslovnih odnosa putem interneta. Stoga se ovaj diplomski rad bavi elektroničkom trgovinom i specifičnim ponašanjem kupaca na internetu. Svrha ovog rada je bolje se upoznati s načinima i vrstama elektroničkog poslovanja te što bolje upoznati kupovno ponašanje pojedinaca na internetu. Zbog toga rad bi se mogao podijeliti na dvije cjeline. Prvi je teoretski dio, a drugi se temelji na provedenom upitniku u kojemu se istražuju specifičnosti ponašanja kupaca na internetu. Na samom početku ovog diplomskog rada se definira uloga kupaca. Nakon što se definirala uloga kupaca rad se nastavlja s kratkim obrazloženjem kako se zapravo u današnje vrijeme istražuje ponašanje kupaca. Na kupovno ponašanje pojedinaca utječu brojni čimbenici. Najlakše ih je podjeliti u tri velike skupine, društveni, osobni i psihološki čimbenici. Oni se sastoje od niza manjih podčimbenika koji su i detaljnje objašnjeni. Na kraju drugog poglavlja više se govori o procesu donošenja odluke o kupovini koja može biti vrlo jednostavna, ali i vrlo složena. Treće poglavlje ovog rada se odnosi na elektroničko poslovanje. Prije svega treba jasno razlučiti pojmove elektroničko poslovanje i elektronička trgovina. Zatim se sljedeći dio rada posvećuje elektroničkoj trgovini, njezinim prednostima, nedostacima i samim subjektima koji mogu sudjelovati u njoj. Posljednji dio trećeg poglavlja se odnosi na to što kupci očekuju od elektroničke trgovine. Sljedeće poglavlje se odnosi na internet općenito te na internet u Hrvatskoj. Tu se i analiziraju podaci o strukturi korisnika i svrsi korištenja interneta u Hrvatskoj te učestalosti korištenja interneta kao kanala kupovine. Nakon ovog teoretskog dijela prelazi se na drugi dio rada koji se temelji na istraživanju. Najprije se objašnjavaju ciljevi i metodologija samog istraživanja te struktura uzorka po spolu, dobi i obrazovanju. Zatim se iznose i razrađuju rezultati istraživanja po svakom pitanju iz upitnika posebno. Na kraju su spomenute teškoće koje su se javljale tijekom provedbe istraživanja.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2013/211
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.8 Marketing. Prodaja. Prodavanje. Distribucija, raspačavanje > 658.89 Kupci kao objekti prodajnih napora. Potencijalni kupci, klijenti
Odjeli: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 29 Nov 2013 07:39
Zadnja promjena: 29 Nov 2013 07:39
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2525

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku