E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Funkcija marketinškog informacijskog sustava u poslovanju putničkih agencija i turoperatora

Juranović, Vanessa (2013) Funkcija marketinškog informacijskog sustava u poslovanju putničkih agencija i turoperatora. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (925kB) | Zatraži kopiju

Sažetak

Tema ovog diplomskog rada je "Funkcija marketinškog informacijskog sustava u poslovanju putničkih agencija i turoperatora". Cilj rada je istražiti funkciju marketinških informacijskih sustava u poslovanju putničkih agencija i turoperatora, te na koji način pridonose poslovanju. Rad se sastoji od 6 dijelova, pri čemu je uža tematika rada razrađena od drugog do petog poglavlja. U drugom poglavlju nakon uvoda, definirani su turistički posrednici odnosno putničke agencije i turoperatori kao osnovni predstavnici turističkog posredništva. Objašnjen je njihov nastanak i razvoj, navedene su djelatnosti i zadaci, vrste putničkih agencija i turoperatora i njihova uloga u prometu turističkih dobara. Također su navedene osnovne razlike između putničkih agencija i turoperatora te uloga informacijske tehnologije i interneta u poslovanju turističkih posrednika. Informacijska tehnologija od velike je važnosti za svako poduzeće i može se reći temelj svakog poduzeća. Jedna od osnovnih karakteristika današnjeg suvremenog poslovanja u turizmu je prisutnost računala, koja se nalaze u gotovo svim putničkim agencijama, hotelima, restoranima, u uredima svakog menadžera. Brzi porast turista 1990-ih godina, jednako kao i broj zahtjeva za kompleksnim, specijaliziranim i kvalitetnim proizvodima potiče potrebu za korištenjem informacijskih tehnologija. Turisti su postali zahtjevniji, žele visokokvalitetne proizvode i odgovarajuću vrijednost za ono što plaćaju. Treće poglavlje nosi naziv marketinški infromacijski sustav. Opisan je njegov nastanak i razvoj, pojam i definicija kao i osnovne karakteristike. Također su navedeni ciljevi i zadaća marketinškog informacijskog sustava te prednosti i nedostaci istog. U današnje vrijeme kada je povećan značaj tržišnih aktivnosti dolazi do povećanja potreba za informacijama o tržištu i potrošnji. Poduzeća moraju osigurati tijek informacija do svojih menadžera marketinga, istražuju potrebe svojih managera za informacijama i stvaraju marketinške informacijske sustave (MIS) da bi te potrebe zadovoljile. Marketinški informacijski sustav pomaže u aktivnostima prikupljanja, pohranjivanja i obrade podataka te mora osigurati potrebne informacije u potrebno vrijeme, na odgovarajućem mjestu i u odgovarajućem obliku. Glavne komponente marketinškog informacijskog sustava prikazane su u četvrtom poglavlju te su objašnjeni njegovi podsustavi i funkcije. Zadnje poglavlje prije zaključka nosi naziv funkcija marketinškog informacijskog sustava u poslovanju putničkih agencija i turoperatora. Definirana je važnost informacija za njihovo poslovanje. Bez informacija bilo bi vrlo teško poslovati, one su nužan resurs za poslovanje. Za donošenje dobre poslovne odluke potrebne su potpune, pouzdane i pravovremene informacije. Svako poduzeće nastoji izgraditi svoj informacijski sustav koji će davati informacije za brzo i kvalitetno odlučivanje. Također, dan je primjer marketinškog informacijskog sustava u poslovanju putničke agencije "Zeatours". Navedena je uloga marketinških informacijskih sustava te na koji način pridonose poslovanju putničkih agencija. Primjena marketinškog informacijskog sustava za svaku tvrtku od strateškog je značaja jer smanjuje troškove, povećava produktivnost, ubrzava administrativne poslove, potiče i unapređuje proces odlučivanja.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 246/2013
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.486 Razvoj, poticanje, promicanje turističkog gospodarstva
3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 339 Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Svjetsko gospodarstvo > 339.1 Opća pitanja trgovine. Tržište > 339.138 Marketing
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Management i poduzetništvo
Datum pohrane: 07 Jan 2014 07:51
Zadnja promjena: 07 Jan 2014 07:51
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/3040

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku