E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Logistika prodaje i distribucije na primjeru poduzeća "Podravka" d.d.

Bunić, Marisela (2009) Logistika prodaje i distribucije na primjeru poduzeća "Podravka" d.d. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (367kB)

Sažetak

U svrhu lakšeg čitanja i razumijevanja završnog rada potrebno je u prvom djelu, «Uvodu», posebnu pozornost posvetiti ovim tematskim cjelinama: 1. predmet istraživanja i cilj rada, 2. Struktura rada i 3. Izvori podataka i metode.Predmet istraživanja i cilj rada: Sukladno završnom radu s naslovom LOGISTIKA PRODAJE I DISTRIBUCIJE NA PRIMJERU PODUZEĆA «PODRAVKA» D.D., definiran je predmet i cilj znanstvenog istraživanja. Predmet istraživanja je istražiti aktualne teorijske i praktične sve važnije značajke i fenomene logistike općenito, a posebice: o pojmu i razvoju logistike, prodaje i distribucije, o logistici kao znanosti i aktivnosti, o međuodnosu logistike i distribucije, o potrebi uvođenja logistike u poduzeće, o kanalima distribucije, o važnijim značajkama planiranja logistike prodaje i distribucije, o organizaciji logistike prodaje i distribucije, o obliku organizacije prodaje i distribucije, o važnosti kontrole logistike prodaje i distribucije, o logistici prodaje i distribucije u poduzeću «Podravka» d.d., te o svemu navedenome primjereno formulirati rezultate istraživanja. Cilj istraživanja je dati odgovore na postavljena pitanja te razraditi teme navedene u predmetu istraživanja. Struktura rada: Brojni čimbenici, kao i predmet i cilj istraživanja, nametnuli su potrebu da se rezultati istraživanja u ovom završnom radu s naslovom LOGISTIKA PRODAJE I DISTRIBUCIJE NA PRIMJERU PODUZEĆA «PODRAVKA» D.D., predoče u sljedećih 6 međusobno povezanih poglavlja, i to: U prvom poglavlju, «Uvodu», definiran je predmet i cilj istraživanja, obrazložena je struktura rada te su navedene znanstvene metode korištene u prikupljanju podataka kako bi se ostvario cilj istraživanja. U drugom poglavlju s naslovom «Logistika, prodaja i distribucija», obrađene su 3 tematske jedinice: pojam i razvoj logistike, prodaje i distribucije; potrebe uvođenja logistike u poduzeće; upravljanje kanalima prodaje i distribucije. Spoznajama koje su predočene u ovom djelu čitatelji stječu znanja o pojmovima logistike, prodaje i distribucije, te o kanalima prodaje i distribucije, tko su sudionici kanala prodaje i distribucije, te o načinu izbora i kreiranja kanala prodaje i distribucije. «Planiranje logistike prodaje i distribucije» naslov je trećeg poglavlja ovog rada. U njemu su obrađene 2 tematske jedinice - sadržaj i vrste planova logistike prodaje i distribucije te načini planiranja. «Organizacija logistike prodaje i distribucije» naslov je četvrtog poglavlja u radu. Rezultati istraživanja u ovom poglavlju predočeni su u sljedeće 2 tematske jedinice: principi organizacije prodaje i distribucije; oblici organizacije prodaje i distribucije. U petom poglavlju posebna pažnja posvećena je kontroli logistike prodaje i distribucije, pa i samo poglavlje nosi naslov «Kontrola logistike prodaje i distribucije». U posljednjem, šestom poglavlju koji ima naslov «Upravljanje logistikom prodaje i distribucije u poduzeću «PODRAVKA» d.d.», rezultati su istraživanja predočeni u pet tematskih jedinica: općeniti osvrt na poduzeće; planiranje logistike prodaje i distribucije; organizacija logistike prodaje i distribucije; kontrola logistike prodaje i distribucije; kritički osvrt na primjer. Izvori podataka i metode: Pri istraživanju i formuliranju rezultata istraživanja, koji su predočeni u ovom završnom radu s naslovom «LOGISTIKA PRODAJE I DISTRIBUCIJE NA PRIMJERU PODUZEĆA «PODRAVKA» D.D.», u odgovarajućim kombinacijama korištene su ove znanstvene metode: induktivna i deduktivna metoda, metoda analize i sinteze, komparativna metoda, deskriptivna metoda, metoda kompilacije (...).

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2009/145
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.8 Marketing. Prodaja. Prodavanje. Distribucija, raspačavanje
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 10 Nov 2011 10:47
Zadnja promjena: 10 Nov 2011 10:47
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/308

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku