E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Kultura i marketinški miks

Bilić, Deana (2013) Kultura i marketinški miks. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB) | Zatraži kopiju

Sažetak

Pristup proučavanja marketinga zapravo zalazi u izučavanje jednog složenog sustava, koji je brojnim vezama i utjecajima uklopljen, ne samo u poslovne sfere društva, već i u život pojedinca. Sveobuhvatni cilj upravljanja marketingom je taj da olakša razmjenu te da u najvećoj mogućoj mjeri omogući minimizaciju troškova koji vode realizaciji i ostvarenju zadanih ciljeva. Može se reći kako se ljudi u svakodnevnim situacijama susreću s primjenom marketinga: u zdravstvu, školstvu, prilikom razmjene roba i usluga i sl. S druge strane kompanije moraju pronalaziti nova tržišta, moraju ga odrediti, dati mu veličinu i značaj, te sve prikupljene podatke proslijediti direkciji istraživanja i razvoja, pa će se shodno tome kreirati i razviti odnosno upotpuniti proizvod za odabrano ciljno tržište. Nakon toga se osmišljava plan promocije, cijene i distribucije. Kombinacija proizvoda, cijene, distribucije i promocije, koja u najvećoj mogućoj mjeri nastoji zadovoljiti potrebe potrošača i segmenata na tržištu nazvat će se marketinškim miksom, a korištenje i upravljanje istim za različite kupce nudi različita rješenja. Predmet je istraživanja u ovome radu: istražiti i utvrditi utjecaj kulture na marketinški miks, a u konačnici na uspješnost i na učinkovitost poslovanja te predložiti primjerena rješenja. Problematika i predmet istraživanja odredili su radnu hipotezu: primjenom odgovarajućih marketinških aktivnosti, te upoznavanju i prihvaćanju kulture, poduzeće može djelotvorno utjecati na uspješnost svojeg poslovanja u inozemstvu. Svrha je istraživanja produbiti spoznaje o kulturi, kao relevantnoj vezi marketing miksa koja izravno i neizravno utječe na uspješnost poslovanja. Metode koje se koriste u ovome radu su deskriptivna, komparativna i induktivna U prvom poglavlju navodi se marketinški miks s pripadajućim elementima. Opisuju se zasebno i detaljno proizvod, cijena, promocija i distribucija, koji se stavljaju u kontekst međunarodnog marketinga. U drugom poglavlju piše se o kulturi kao temelju poslovne filozofije. Prolazi se kroz njene elemente, poput socijalnih odnosa i etike, jezika i estetike, religije i vjere te poslovne etike. Treće poglavlje otpada na istraživački dio cigareta Ronhill na tržište Kosova, koji se provlači kroz kulturu i marketinški miks. Prikazati će se udio prodaje cigareta Tdr-a na Kosovu, također će se navesti i ograničenja sa kojima se Tdr susreće na tržištu Kosova, a koja su vezana za promociju, te se navode specifičnosti vezane za samu distribuciju duhana na Kosovu. Četvrto poglavlje se odnosi na analizu, odnosno sam zaključak ovog diplomskog rada, gdje se je svaki element marketing miksa zasebno analizirao kroz cigarete Ronhill na tržištu Kosova.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Uravić, Lenko
Dodatne informacije: 268/2013
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 339 Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Svjetsko gospodarstvo > 339.1 Opća pitanja trgovine. Tržište > 339.138 Marketing
Odjeli: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 05 Feb 2014 12:39
Zadnja promjena: 05 Feb 2014 12:39
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/3111

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku