E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Cijene i njihov utjecaj na ponašanje kupaca

Bičak, Nina (2013) Cijene i njihov utjecaj na ponašanje kupaca. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (838kB) | Zatraži kopiju

Sažetak

Svaki dan donosi beskonačno mnogo odluka. Svaki trenutak i pokret je odluka. Jedna od svakidašnjih odluka jest kako alocirati novac i vrijeme? Potrošiti dohodak danas ili štedjeti za buduću potrošnju. Rezultati tih pojedinačnih odabira ono su na čemu se temelje cijene te izbor potrošača. Odluke se donose na temelju nekoliko vrsta osjećaja koji se mogu svesti na dva glavna: želja za zadovoljstvom i izbjegavanje boli koji pomažu pri odabiru – hoće li ili neće kupiti neki proizvod, usluga, koncept ili ideja. Ekonomisti objašnjavaju potražnju potrošača pojmom korisnosti koji označava relativno zadovoljstvo koje potrošač dobiva od korištenja različitih roba i usluga. U ovom završnom radu pokušat će se prikazati odnose koji su vječna dilema na današnjem tržištu. Odnose između proizvođača i potrošača. Kako bi se moglo razumjeti taj odnos u prvom dijelu završnog rada biti će obrazložen jedan od elemenata marketinškog miksa koji je jedinstven po tome što jedini stvara prihod dok ostala tri elementa stvaraju troškove za poduzeće. Taj element naziva se cijena. Promjene cijena pojedinačnih, a posebno svih međusobno povezanih roba stvaraju preduvjete za različito ponašanje potrošača. Potrošači cijelog svijeta postaju sve obrazovaniji i informiraniji o svemu što se događa i što se nudi na tržištu. Oni na osnovi velikog broja dostupnih informacija i vlastitog rasuđivanja odabiru ono što je usklađeno s njihovim ciljevima. Ponašanje potrošača je područje koje je interesantno svima budući da smo svi ljudi koji samo imamo različite uloge u pojedinim fazama života. Svrha rada je objasniti kako cijene utječu na odluke potrošača i u kojoj mjeri, te koje su to determinante koje utječu na cijene. Obradom izabrane teme nastoji se objasniti i ciljeve određivanja cijena te politike određivanja cijena. Nakon uvoda slijedi poglavlje o tržištu - o susretu ponude i potražnje. Tržište je mehanizam kojim se reguliraju odnosi prodavača i kupaca u uvjetima u kojima sudionici razmjene ili kupoprodaje ostvaruju svoje ciljeve i interese. Treće poglavlje opisuje temeljne tržišne strukture odnosno savršenu konkurenciju i nesavršenu konkurenciju (monopol, duopol, oligopol, monopolistička konkurencija). U četvrtom poglavlju objašnjava se opći pojam cijene. Cijena se može definirati kao novčani izraz vrijednosti robe, a vrijednost robi daje apstraktni ljudski rad. Ona je novčani iznos koji je potrebno dati da bi se kupila neka određena vrsta robe. Opisuju se determinante utjecaja na cijenu, ciljevi određivanja cijena, politike određivanja cijena i metode određivanja cijena. Razumijevanjem pojma cijena slijedi elastičnost ponude i potražnje. Kvantitativni odnos između cijene i kupljene količine analizira se pomoću ključnog pojma elastičnosti. U ovom poglavlju prikazat će se reakcije ponude i potražnje. Ključna osoba za uspjeh na tržištu - potrošač analizira se u šestom poglavlju. Ciljevi su potrošača zadovoljenje potreba i želja na najbolji mogući način, a cilj poduzeća je prodaja proizvoda po najpovoljnijim uvjetima. Budući da potrošač živi u kompleksnom okružju koje utječe na njegovo ponašanje u sedmom poglavlju objašnjava se utjecaj društvenih, osobnih i psiholoških čimbenika na potrošača. Osmo poglavlje odnosi se na donošenje odluke o kupovini. Istraživači u marketingu razvili su model procesa donošenja odluka o kupnji prema kojem potrošač prolazi kroz pet razina. Potrošači pri kupnji proizvoda ne prolaze uvijek kroz svih pet razina, mogu ih preskočiti ili se vratiti unatrag. Slijedi poglavlje koje sačinjava drugi dio naslova završnog rada. Bazira se na utjecajima cijena na ponašanje potrošača. Razmatra se cijena i zadovoljstvo potrošača, cijena i kvaliteta proizvoda, zatim cijena kao komunikator te utjecaj psihološkog određivanja cijena na potrošače. Potrošač će biti zadovoljan ako je formirana korektna cijena srazmjerno s proizvodom koji je kupio, a ako smatra da je izložen previsokim cijenama okrenut će se prema kupovini druge marke proizvoda. Kao odgovor spleta cijena i ponašanja potrošača u desetom poglavlju objašnjavaju se reakcije potrošača na promjene cijena, odnosno reakcije na smanjenje cijena i reakcije na povećanje cijena. Za kraj opisan je primjer utjecaja promjena cijena nafte kao energenta velikog ekonomskog i političkog značaja.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: Uravić, Lenko
Dodatne informacije: 278/2013
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.8 Marketing. Prodaja. Prodavanje. Distribucija, raspačavanje > 658.89 Kupci kao objekti prodajnih napora. Potencijalni kupci, klijenti
Odjeli: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 24 Feb 2014 12:49
Zadnja promjena: 24 Feb 2014 12:49
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/3134

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku