E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Upravljačke i organizacijske odrednice marketinga turističke destinacije

Križman Pavlović, Danijela (2003) Upravljačke i organizacijske odrednice marketinga turističke destinacije. Doktorska disertacija thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kompletni tekst nije dostupan u ovom repozitoriju. (Zatraži kopiju)

Sažetak

Suvremena teorija sagledava turizam kao sustav koji u svom središtu ima tržišni proces i predstavlja skup međusobno povezanih dijelova koji čine kohezivnu cjelinu. Turistička destinacija jedan je od dijelova tog sustava koji ima izuzetan značaj i ulogu u njegovom funkcioniranju i razvoju. Trendovi koji se javljaju u turističkoj potražnji, oštra konkurentska borba među destinacijama, tehnološke inovacije, environmentalistički pritisci te drugi značajni čimbenici zastupljeni u turističkom makrookruženju nameću potrebu za promišljanjem i iznalaženjem djelotvornijeg načina upravljanja turističkom destinacijom od tradicionalnog. Stav je mnogih autora da turističke destinacije mogu usvajanjem marketinške koncepcije odgovoriti izazovima koje im nameće suvremeno turističko makrookruženje i prevladati strateške jazove u tradicionalnom načinu upravljanja. Analizom brojnih teorijskih rasprava i istraživanja iz područja marketinga turističke destinacije autorica je uočila da ne postoji sveobuhvatan i sustavan pristup sagledavanju i obradi odrednica marketinga turističke destinacije. Imajući na umu presudno značenje navedenog za djelotvorno marketinško upravljanje turističkom destinacijom, autorica je za predmet istraživanja izabrala upravljačke i organizacijske odrednice marketinga turističke destinacije. Osnovni su ciljevi istraživanja: &middot ; ; utvrditi upravljačke i organizacijske odrednice marketinga turističke destinacije &middot ; ; dizajnirati model procesa marketinškog upravljanja turističkom destinacijom &middot ; ; dizajnirati organizacijski model organizacijskog sustava za marketinško upravljanje turističkom destinacijom, dok su posebni ciljevi: &middot ; ; utvrditi temeljne paradigme koncepcije marketinga turističke destinacije i njezine implikacije na upravljanje turističkom destinacijom &middot ; ; istražiti potrebe i mogućnosti buduće primjene dizajniranih modela upravljanja i organizacije marketinga turističke destinacije u Hrvatskoj. Za realizaciju navedenih općih i posebnih ciljeva izvršeni su sljedeći zadaci: &middot ; ; istražene su suvremene tendencije u razvoju turizma &middot ; ; istražena je fenomenologija turističke destinacije &middot ; ; identificirane su specifičosti primjene marketinga u turizmu i marketinga turističke destinacije &middot ; ; analizirani su rezultati provedenih istraživanja o tradicionalnom pristupu upravljanju turističkom destinacijom te trendovima i čimbenicima uspješnosti u upravljanju turističkom destinacijom &middot ; ; analizirani su pristupi upravljanju i organizaciji marketinga konkretnih turističkih destinacija.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Doktorska disertacija)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Ključni pojmovi: turizam, turistička destinacija, marketing, organizacija, Hrvatska
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.486 Razvoj, poticanje, promicanje turističkog gospodarstva
3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 339 Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Svjetsko gospodarstvo > 339.1 Opća pitanja trgovine. Tržište > 339.138 Marketing
Odjeli: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Datum pohrane: 20 Feb 2014 07:29
Zadnja promjena: 20 Feb 2014 07:29
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/3263

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku