E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Istraživanje tržišta

Breznik, Marko (2011) Istraživanje tržišta. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (315kB)

Sažetak

Zadovoljavanje kupaca te ostvarivanje kontinuirane dobiti je osnovni cilj svake tvrtke, a bez znanja o tržištu i poznavanja tržišta i tržišnog okruženja vrlo je teško i ostvariti te ciljeve. Već dugi niz godina u razvijenim državama svijeta istraživanje tržišta je značajna aktivnost koja pomaže u poslovnom odlučivanju u brojnim tvrtkama. Tek nedavno je i u Hrvatskoj počeo nagli i uvjerljivi razvoj istraživanja tržišta. Poznavanje tržišta i tržišnih uvjeta temeljni je preduvjet za dugoročni uspjeh svakog poduzeća, bez obzira na djelatnost. Ukoliko se ne provodi istraživanje tržišta vrlo je teško i rizično provesti poslovne i marketinške odluke u bilo kojem poduzeću. Istraživanje tržišta prije svega značajno smanjuje tržišni rizik, odnosno povećava šanse za donošenje ispravnih odluka te za uspjeh. Posebno se naglašava značaj istraživanja tržišta za novoosnovane tvrtke ili kod lansiranja novog proizvoda ili proizvodnog programa. Treba još spomenuti da se istraživanje tržišta svakim danom sve više razvija kako u svijetu tako i kod nas. Posebno je važan razvoj računalne i telekomunikacijske tehnologije, ali usavršavaju se i tehnike istraživanja, a segmentacija je sve individualiziranija. Istraživanje tržišta danas mora biti imperativ za svako poduzeće te mora biti temelj na kojemu će se graditi održivi poslovni uspjeh. Istraživanje ne smije biti samo jedan bljesak u poslovnim aktivnostima, već se ono mora kontinuirano provoditi kako bi poduzeće stalno pratilo tržište te u svakom trenutku znalo u kakvom tržišnom okruženju posluje. Na početku ovog rada prvo će se definirati što je to zapravo istraživanje tržišta i što se sve pod njim podrazumijeva. Nakon povijesti istraživanja tržišta malo će se dotaknuti i teme marketing-informacijskog sustava, jer je istraživanje tržišta samo jedan dio marketing-informacijskog sustava. Svako istraživanje tržišta trebalo bi se temeljiti na dobro poznatim znanstvenim metodama, a dvije glavne značajke su pouzdanost i valjanost rezultata. Naravno, kao i kod svakog posla i ovdje se javljaju brojni problemi i teškoće u obavljanju tog posla, a zasigurno jedan od najkompleksnijih problema je etičnost u istraživanju tržišta. U sljedećem poglavlju pokušat će se razgraničiti tri temeljne vrste istraživanje, a to su izviđajno, opisno i uzročno istraživanje tržišta. Temeljni dio svakog istraživanja je svakako prikupljanje podataka, koji se mogu podijeliti na primarne i sekundarne. Primarni podaci se dobivaju povijesnom metodom, metodom promatranja, ispitivanja te eksperimentalnom metodom. Sekundarni podaci su već prikupljeni primarni podaci, te se mogu dobiti iz različitih izvora. Da bi se iz osnovnog skupa dobili bilo kakvi podaci potrebno je izvršiti uzorkovanje, tj. način odabira uzorka. Nadalje, u radu se definiraju vrste uzoraka, slučajni i namjerni te će se reći nešto više o važnosti veličine uzorka. Bez obzira na sve dosad navedeno niti jedno terensko istraživanje ne može se provesti bez prikupljanja podataka. Organiziranje prikupljanja podataka vrlo je složen i odgovoran posao, a sastoji se od odabira i obuke anketara, te od upravljanja terenskim radom i na kraju ocjenom rada. Nakon prikupljanja podataka, sljedeća faza u istraživanju tržišta je analiza i interpretacija prikupljenih podataka. Podatke najprije treba pripremiti i prekontrolirati, a tek zatim obraditi i analizirati. Sve dosadašnje faze i svi poslovi koji su navedeni nemaju nikakve svrhe ako se na kraju ne sastavi dobar izvještaj te ako se dobivene informacije ne prezentiraju na adekvatan način. Kod sastavljanja izvještaja potrebno je pridržavati se svih zahtjeva koje izvještaj mora zadovoljiti. Na kraju ovog rada upoznajemo se s istraţivanjem tržišta u poduzeću, način na koji se to radi, te koje su sve vještine i znanja potrebna za takav posao.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/124
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.8 Marketing. Prodaja. Prodavanje. Distribucija, raspačavanje
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 17 Nov 2011 13:06
Zadnja promjena: 17 Nov 2011 13:06
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/355

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku