E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Marketing golf turizma - stanje i izazovi za budućnost

Deak, Lara (2011) Marketing golf turizma - stanje i izazovi za budućnost. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (253kB)

Sažetak

Marketing je danas neophodna i ključna sastavnica poslovanja svake organizacije, bez obzira na njenu osnovnu djelatnost. U prošlosti se pogrešno poistovjećivao sa prodajom i promocijom proizvoda, dok je danas njegova uloga potpuno drugačija. Naime, on stimulira nastajanje te olakšava razmjenske odnose, pritom donoseći korist proizvodaču i potrošaču. Cilj marketinga prvenstveno je stvaranje dugoročnih profitabilnih odnosa sa kupcima, za što je neophodan optimalan marketinški miks: proizvod, cijena, promocija i distribucija. Svaki element marketinškog miksa podjednako je važan i potrebno im je posvetiti podjednaku pozornost. Turizam, kao veoma kompleksna pojava, također se koristi marketinškim aktivnostima. Neophodna su istraživanja tržišta, kako bi se ono segmentiralo te kako bi se odredilo ciljno tržište, na kojem će se poduzeće pozicionirati i prema kojem će usmjeravati svoju ponudu. Tema ovog rada je „Marketing golf turizma - stanje i izazovi za budućnost“. Cilj rada je prikazati uporabu marketinga i instrumenata marketinškog miksa u golf turizmu. Obzirom na ubrzan razvoj i kontinuirano povećanje potražnje za ovim oblikom turizma, svrha rada je upoznati čitateljstvo sa golfom kao veoma zastupljenim sportom u cijelom svijetu, ukazati na mogućnosti razvoja golf turizma u Hrvatskoj te predstaviti koristi koje on donosi za zajednicu. Isto tako, opisivanjem utjecaja izgradnje golf igrališta na okoliš nastoje se eliminirati predrasude o zagađenju i devastaciji okruženja kao posljedicama gradnje. Rad se sastoji od šest dijelova, pri čemu je uža tematika rada obrađena od prvog do četvrtog poglavlja. Prvo poglavlje rada, jednostavnog naslova „Golf“, govori općenito o golfu kao sportu, njegovoj povijesti i razvoju te o utjecaju izgradnje golf igrališta na okoliš. Nadalje, prikazan je golf kao selektivni oblik turizma. U sklopu istog poglavlja iznijete su mogućnosti razvoja te je predstavljena SWOT analiza golf turizma u Hrvatskoj, a poseban značaj dan je Istri, koja je kao potencijalna golf regija obrađena u zasebnom potpoglavlju. Obzirom na utjecaj razvoja golf turizma na gospodarstvo, opisane su ekonomske implikacije razvoja golf turizma te su navedeni trendovi koji se mogu očekivati u njegovom daljnjem razvoju. Treći dio rada nosi naslov „Marketing golf turizma“ te prikazuje važnost marketinga u turizmu te uporabu instrumenata marketinškog miksa s ciljem djelovanja na golfere kao ciljnu skupinu. Daljnjom razradom poglavlja opisan je svaki pojedini instument marketiškog miksa, s naglaskom na specifičnosti njihove uporabe u turizmu. Četvrto poglavlje predstavlja primjer projekta golf igrališta „Stancija Grande“ u Vrsaru, koje će se izgraditi narednih godina s ciljem obogaćivanja regionalne turističke ponude te stvaranja jedinstvene golf destinacije na ovom području. Projekt je opisan sa ekonomskog i ekološkog aspekta, a na konkretnom primjeru istoga prikazana je uporaba instrumenata marketinškog miksa. Slijedi kritički osvrt na temu, kojim je izneseno mišljenje autorice rada o važnosti marketinga u suvremenom poslovanju. Posljednji dio rada je zaključak, u kojem su iznesene sve važnije činjenice do kojih se došlo pisanjem ovog rada i istraživanjem za potrebe istoga. Na samom kraju rada nalazi se popis literature korištene za njegovu izradu te popis slika i tablica u radu. Rad je nastao kombiniranjem različitih metoda: desk research metodom, metodom deskripcije, komparacije, analize i dedukcije. Pri tom su korišteni različiti izvori podataka, od knjiga do internet izvora i baza podataka, a navedeni su u popisu literature.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/125
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.8 Marketing. Prodaja. Prodavanje. Distribucija, raspačavanje
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 17 Nov 2011 13:07
Zadnja promjena: 17 Nov 2011 13:07
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/356

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku