E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Suradnja neprofitnih organizacija s profitnim sektorom

Medančić, Sanja (2011) Suradnja neprofitnih organizacija s profitnim sektorom. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (697kB)

Sažetak

U prvom desetljeću 21. stoljeća globalnu je ekonomiju pogodila velika ekonomska kriza koja je pokazala da je potrebno izvršiti promjene u načinu poslovanja i korištenju resursa. Veliki utjecaj profitnih organizacija na okolinu društva doveo je do pritisaka te povezivanja s neprofitnim organizacijama radi obavljanja djelatnosti od velike važnosti za cjelokupno društvo u kojemu egzistiramo. Neprofitnim organizacijama, stoga, otvaraju se mnogobrojne mogućnosti za ostvarivanje njihovih programa koje dovode do povećanja društvenih vrijednosti te poboljšanja uvjeta života. S druge strane, profitne organizacije također vide koristi od suradnje s neprofitnim organizacija. Prije svega poduzeće se diferencira od svojih konkurenata te prikazuje kao društveno odgovorno što je višestruko isplativo jer kupci pokazuju tendenciju kupnje proizvoda ili usluga kojima potpomažu neku korist od društvene važnosti. Svrha rada je utvrditi značaj suradnje neprofitnih organizacija sa profitnim sektorom te ustanoviti različite mogućnosti koja poduzeća koriste u pomaganju društvenoj zajednici unutar kojoj posluju, zatim, kroz teoriju i primjere iz prakse prikazati vrijednost takvog poslovanja kako za neprofitne tako i za profitne organizacije. Ova radnja nastoji prikazati važnost povezivanja neprofitnih organizacija s profitnim sektorom. Navodi različite načine koje poduzeća odabiru za ostvarivanje suradnje i potpomaganje društveno korisnim pitanjima. Rad je podijeljen u sedam poglavlja, počevši od uvoda u temu, zatim drugo poglavlje koje se bavi osnovnim pojmovima i definicijama koje tumače neprofitni marketing te neprofitne organizacije unutar kojih se cjelokupna aktivnost događa. Treće poglavlje započinje s detaljnijim upoznavanjem s tematikom suradnje neprofitnih organizacija s profitnim sektorom, odnosnom prikupljanjem sredstava neprofitnih organizacija. Nadalje definira područje marketinga opće dobrobiti, evoluciju, djelovanje te koristi i rizike koji se javljaju u poslovanju. Uz marketing opće dobrobiti objašnjeni su i ostali oblici suradnje, odnosno, korporativna filantropija, korporativno promoviranje društvenih ciljeva, te na kraju, društveno odgovorna poslovna praksa okoline. Četvrti dio radnje predstavljaju slučajevi suradnje neprofitnih organizacija s profitnim sektorom u praksi gdje su navedena tri akcije, od kojih su dva slučaja iz inozemstva te jedan slučaj iz Hrvatske prakse. Peti dio odnosi se na provedeno istraživanje o doprinosu marketinga korporacijskoj društvenoj odgovornosti u Hrvatskoj, te pregled rezultata obrađenih istraživanjem. Šesti dio kritički je osvrt koji ukratko sažima problematiku obrađenu u radnji, sve mogućnosti koje korporacije mogu iskoristiti za pomaganje društvu te rješavanju problema od bitne važnosti, te na taj način unaprijediti svoje poslovanje. Sedmi dio predstavlja zaključak radom obrađene teme te kratko osvrtanje na problematiku. Prilikom izrade radnje korištena je različita dostupna literatura iz Gradske knjižnice Pula, Knjižnice Odijela za ekonomiju i turizam, te različiti materijali pronađeni na internetu.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/135
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.8 Marketing. Prodaja. Prodavanje. Distribucija, raspačavanje
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 17 Nov 2011 13:09
Zadnja promjena: 17 Nov 2011 13:09
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/367

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku