E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Cijene i utjecaj cijena na ponašanje kupaca

Ćorić, Izabela (2014) Cijene i utjecaj cijena na ponašanje kupaca. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (705kB) | Zatraži kopiju

Sažetak

U procesu kupovine potrošači koriste određene vrednujuće kriterije koji im pomažu u odlučivanju o odabiru proizvoda. Pored marke i zemlje porijekla proizvoda, imidža prodajnog mjesta, postojanja poslijeprodajnih usluga, različitih ključnih ili specifičnih obilježja proizvoda (npr. sigurnost automobila), te brojnih drugih vrednujućih kriterija, cijena je zasigurno jedno od obilježja koje se najčešće razmatra u procesu kupovine. Na cijenu se često gleda kao na novčani izraz vrijednosti proizvoda, ali i kao na ekonomski gubitak koji potrošači moraju prihvatiti kako bi u procesu razmjene dobili ono što im je potrebno, odnosno ono što žele. Osim toga, treba naglasiti da cijena za potrošača predstavlja i kvantitativnu procjenu i subjektivnu sliku koristi koju pruža određeni proizvod. U ovom radu je opisano što cijena pretstavlja kada je riječ o proizvodu ili usluzi, na koji način se određuje te kako utječe na ponašanje kupaca. Ponašanje potrošača čini niz psiholoških i fiziĉkih aktivnosti koje poduzima kupac u procesu odabira i kupovine. Predmet završnog rada su cijene i utjecaj cijena na ponašanje kupaca. Svrha završnog rada je definirati cijene, politiku cijena i metode. Cilj je završnog rada prikazati utjecaj cijena na ponašanje kupaca. Pri formuliranju i prezentiranju rezultata istraživanja u završnom radu koristile su se u odgovarajućim kombinacijama brojne znanstvene metode od kojih se navode one najznačajnije i najučestalije: metoda analize, metoda klasifikacije, metoda deskripcije, te metoda komparacije. Prilikom izrade završnog rada koristili su se mnogobrojni izvori čiji je cilj podupiranje činjenica iznesenih u okviru završnog rada. Završni rad se sastoji od sedam poglavlja. Poslije uvoda riječ je o tržištu i njegovim značajkama. U trećem poglavlju riječ je o cijenama, politici cijena i metodama određivanja cijena. U četvrtom poglavlju riječ je o ponašanju potrošača, o društvenim, osobnim i psihološkim čimbenicima. U petom poglavlju riječ je o utjecju cijena na ponašanje kupaca. U šestom poglavlju obrađen je primjer utjecaj monopola na ponašanja potrošača, kroz Istarski Vodovod d.o.o. Zadnje poglavlje se odnosi na zaključak.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: Uravić, Lenko
Dodatne informacije: 6/2014
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.5 Cijene. Formiranje cijena. Troškovi
6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.8 Marketing. Prodaja. Prodavanje. Distribucija, raspačavanje > 658.89 Kupci kao objekti prodajnih napora. Potencijalni kupci, klijenti
Odjeli: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 29 May 2014 12:20
Zadnja promjena: 29 May 2014 12:20
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/3757

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku