E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Proces marketinga i marketinški plan u poduzeću Brijuni

Bilić, Deana (2009) Proces marketinga i marketinški plan u poduzeću Brijuni. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (333kB)

Sažetak

Marketinško planiranje, kao sastavni dio ukupnoga strateškog napora poduzeća ima dvije osnovne zadaće. Najprije identificira probleme organizacije i traži moguća riješenja, zatim usmjerava organizaciju putem analize prilika, izbora ciljeva, definiranja strategija, formuliranja planova, njegove provedbe i kontrole. Rad je podijeljen u šest cijelina. Prvi dio sadrži odrednice marketinškog procesa kroz definiciju marketinga, ulogu marketinga u strateškom planiranju, te kroz faze marketinškog procesa. Drugi dio odnosi se na marketinško planiranje. Razmatra se odnos i razlika strateškog i operativnog planiranja te priroda marketinškog plana uz koju shvaćamo marketinški plan, za što nam je potreban, te što nam omogućuje kada govorimo o usluzi kvalitete proizvoda. Treći dio navodi elemenete marketinškog plana te pojedinačan opis svakog od njih. Četvrti dio je primjer iz prakse poduzeća Brijuni te njihov marketinški plan donesen u prosincu 2008. godine za tekuću 2009. godinu. Peti dio odnosi se na kritički osvrt odabranog poduzeća, te na podatke koje je poduzeće ostvarilo u prvoj polovici godine, kao i na kvalitetu ponude i promidžbene akcije. Znanstvene metode koje se upotrebljavaju u znanstveno-istraživačkom procesu ovise o disciplini predmeta koji se istražuje. Metode koje se koriste u radu su analitička, sintetička i komparativna metoda. Planiranje marketinga jeste ključna faza koja se sastoji od nekoliko elemenata. Ti elementi jesu trenutačno stanje marketinga, analiza prilika i događanja, strategija marketinga, programi akcija, izvješće o planiranom profitu i gubitku te naposljetku kontrola. Planiranje valja promatrati kao kontinuirani proces koji pridonosi učinkovitijem upravljanju resursima poduzeća i njegovoj uspješnijoj i bržoj prilagodbi promjenjivim vanjskim uvjetima poslovanja nad kojima poduzeće nema kontrolu. Uspješna provedba plana ovisi o nizu čimbenika među kojima su najvažniji razumijevanje i podrška svih razina uprave i zaposlenih u različitim jedinicama unutar poduzeća. Za uspješan proces planiranja nužno je da se raspolaže solidnim marketinškim informacijskim sustavom i sustavom istraživanja na tržištu, koji će osiguravati aktualne i pouzdane informacije potrebne za donošenje učinkovitih marketinških odluka. Važno je postaviti osnovne strategije i zatim ih sprovesti u praksi. Iako ovo nije jednostavna opcija, isplativija je nego nastaviti dalje bez plana marketinga. Marketing se ne smije smatrati luskuzom ili troškom kojeg treba srezati. Marketing je budućnost, jer bez njega nitko ne može znati kako izgleda naš proizvod ili usluga. Javna ustanova Nacionalni park Brijuni koji u skladu sa donešenim marketinškim planom za 2009.godinu teži ispunjenju ciljeva, ujedno pokušava dati odgovor na potrebe tržišta, što potkrepljuje ostvarenim podacima iz prve polovice tekuće godine. U prvoj polovici tekuće godine broj noćenja na Brijunima isti je kao i prošle godine (oko 14 900 noćenja), te je ostvaren prihod od 5,5 milijuna kuna. Za vrijeme Uskrsa ove je godine boravilo 180 gostiju, te je ostvareno 520 noćenja (22 više nego prošle godine). Dakle, smatram da recesija nema nikakvog učinka na ishod pozitivnog poslovnog rezultata Brijuna, te je ono što je prognozirano marketing planom ostvareno. NP Brijuni godišnje posjeti oko 4100 gostiju, što dovodi do 2. mjesta posjećenosti Nacionalnih Parkova Republike Hrvatske (Plitvice zauzimaju 1.mjesto sa cca 13000 posjetitelja godišnje).

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: Nefat, Ariana
Dodatne informacije: 2009_173
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.8 Marketing. Prodaja. Prodavanje. Distribucija, raspačavanje
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 18 Nov 2011 12:56
Zadnja promjena: 21 May 2014 10:32
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/383

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku