E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Integrirana marketinška komunikacija u marketingu kampanja

Oliva, Ernes (2010) Integrirana marketinška komunikacija u marketingu kampanja. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

Pojavom sve većeg broja medija, razvojem tržišta te sve veći zahtjevi potrošača uvjetovali su jačanje marketinga kao vrlo bitnu funkciju poduzeća. Kako je važnost uloge marketinga rasla, tako je jačala i važnost marketinške komunikacije. Razvoj je bio uvjetovan brojnim promjenama na tržištu, razvojem novih tehnologija, konkurencijom i promjenama u preferencijama potrošača i potrošačevim, sve većim zahtjevima. Poduzeća su uglavnom bila koncentrirana samo na oglašavanje koje su smatrali najvažnijom marketinškom funkcijom, dok su sve ostale marketinške funkcije bile u drugom planu. Tek se osamdesetih godina došlo do otkrića o potrebi strateške integracije svih elemenata marketinške komunikacije. Nakon spoznaje o potrebi strateške integracije svih elemenata marketinške komunikacije razvio se, počeo primjenjivati i koristiti potpuno novi koncept koji ne zanemaruje niti jednu od marketinških funkcija. Taj se koncept zove integrirana marketinška komunikacija. U početku su se pojedini oblici marketinške komunikacije proučavali zajedno, a u praksi su se primjenjivali zasebno. Razlog je ležao u nedovoljnom poznavanju i složenosti svih oblika marketinške komunikacije. Razvojem znanosti i znanstvenim proučavanjem marketinških komunikacijskih procesa dobio se uvid u važnost integriranog pristupa i povezivanju svih oblika komunikacije, a sve u cilju postizanja sinergijskih učinaka. Tako se vremenom javila spoznaja o prednosti prihvaćanja i primjenjivanja integrirane marketinške komunikacije, jer se isticanje pojedinih poduzeća u tržišnoj utakmici bazirao na koordinaciji svih elemenata marketinških komunikacijskih procesa i njihovom zajedničkom nastupu na tržištu. Iako integrirana marketinška komunikacija obuhvaća sedam elemenata marketinškog spleta (7P), u ovom radu fokus je usmjeren prema komunikacijskom promidžbenom spletu te postizanju sinergijskih učinaka kroz planirano, organizirano i koordinirano djelovanje elemenata komunikacijskog promidžbenog spleta u marketingu kampanja. Predmet istraživanja je integrirana marketinška komunikacija u marketingu kampanja. Kao predmet istraživanja koristiti će se konkretni slučaj, odnosno uspješno provedena kampanja "FAX ADSL, priključi se na znanje – studiraj ekonomiju u Puli" za upise na OET Jurja Dobrile, koju je isplanirala i koordinirala marketinška agencija Čempress1 u mjesecu lipnju 2009. godine. Čempress je agencija za marketing iz Pule koja uspješno posluje već niz godina pod vodstvom mr. sc. Darije Božac Marjanović. Agencija je dobitnik mnogih nagrada u audio Agencija za marketing, www.regionalexpress.hr/site/more/impressum i video produkciji i poslovanju. Prvobitno je započela s radom u produkciji emisija i promotivnih spotova na lokalnim Radio i TV postajama. Osnivači Agencije Čempress, ujedno su i osnivači tvrtke Regional d.o.o. koja je izdavač RegionalExpress-a, najčitanijeg istarskog web portala, a predstavlja medijsku platformu kroz koju agencija djeluje. Agencija Čempress potpisuje media planove i autorstvo niza kampanja u neprofitnom marketingu, te posebno u sferi nevladinih udruga, Zelena Istra – „Ne bacajmo gume u šume“, Akcija Gong-a 2000. godine „Važno je sudjelovati“, te u kampanjama za političke stranke i nezavisne liste. Od 2003. sa Istarskom županijom uspješno provodi akciju protiv bolesti ovisnosti Bježi/Via, u čijem su okviru pokrenute mnoge akcije poput Sportski šut pravi put, turnir Baci drogu u koš, kreativne likovne i glazbene radionice za djecu i mlade. Čempress se aktivno uključio u niz gradskih manifestacija i humanitarnih akcija na području Istre za koje je izradio kreativna rješenja. Zbog svoje izvrsnosti u poslovanju agencija Čempress član je Konzorcija za razvoj „Istra 21“ Istarske razvojne agencije (IDA). Svrha rada je dokazati hipotezu da se korištenjem metoda integrirane marketinške komunikacije povećava učinkovitost korištenja promotivnih sredstava u sklopu kampanje, od neplaniranog i nekoordiniranog oglašavanja u pojedinačnim medijima. Cilj rada je prikazati temeljne analize kampanje "FAX ADSL, priključi se na znanje – studiraj ekonomiju u Puli" za upise na OET Jurja Dobrile i sinergijski učinak integrirane marketinške komunikacije. Strukturu rada čini deset poglavlja, pored uvoda i zaključka. Rad je koncepcijski podijeljen na dva glavna dijela, od kojih prvi dio, koji sadrži pet poglavlja, čini teorijski dio u kojemu su prikazani i objašnjeni osnovni pojmovi marketinške komunikacije, integrirane marketinške komunikacije i njenih elemenata. Drugi dio rada, koji sadrži pet poglavlja, čini praktični dio u kojemu je opisana medijska kampanja „FAX ADSL“ putem koje su istraženi i dokazani sinergijski učinci integrirane marketinške komunikacije u marketingu kampanja. U uvodu je iznesena općenita problematika ove teme, prikazan je predmet istraživanja, svrha i cilj te korištena znanstvena metodologija. Drugo poglavlje objašnjava marketinšku komunikaciju, oblike u kojima se ona pojavljuje te objašnjava njenu funkciju i ulogu. Treće je poglavlje posvećeno integriranoj marketinškoj komunikaciji s naglaskom na njene oblike, elemente i proces integrirane marketinške komunikacije. Također je prikazana i objašnjena uloga e-integrirane marketinške komunikacije. U četvrtom poglavlju objašnjen je pojam kampanje, marketinga u kampanjama te funkcija integrirane marketinške komunikacije u marketingu kampanja. Peto se poglavlje bavi strateškim planiranjem integrirane marketinške komunikacije u marketingu kampanja. Pojedinačno se objašnjava proces strateškog planiranja i svih njegovih elemenata. U šestom poglavlju prikazane su vrste medija koji sinergijskim djelovanjem omogućavaju prijenos poruke do ciljne publike, prikazan je značaj odnosa s javnošću, kako se generira publicitet te ostale komunikacijske aktivnosti. Sedmo je poglavlje prelazak na praktični dio rada te sadrži kratak opis kampanje „FAX ADSL“ kao i njen hodogram. U osmom poglavlju objašnjeni su ciljevi medijske kampanje, proces strateškog planiranja i okruženje u kojemu se kampanja vrši. Deveto poglavlje prikazuje kreaciju propagandne poruke medijske kampanje i njenih dijelova, od sadržaja i strukture, preko stila i apela do kanala distribucije. Deseto poglavlje prikazuje izbor medija i medija plan koji se koristio u medijskoj kampanji. Jedanaesto poglavlje sadrži analizu rezultata integrirane marketinške komunikacije u marketingu kampanje „FAX ADSL“ i pokazatelje uspješnosti. Zaključak je zadnje poglavlje koje se sastoji od zaključnih razmatranja u kojima su sažeti osnovni nalazi i rezultati rada. Kao temelj provođenja cjelokupnog istraživanja korištena je metoda, analize i dokazivanja slučaja istraživanjem načina funkcioniranja integrirane marketinške komunikacije kroz primjer medijske kampanje "FAX ADSL, priključi se na znanje – studiraj ekonomiju u Puli" za upise na OET Jurja Dobrile. Za izradu ovoga rada, uz analize, korištena je deskresearch metoda kako bi se prikazali i objasnili osnovni pojmovi u marketinškoj komunikaciji, odnosno osnovni pojmovi integrirane marketinške komunikacije i njenih učinaka u marketingu kampanja.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2010/5
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 339 Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Svjetsko gospodarstvo > 339.1 Opća pitanja trgovine. Tržište
6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.8 Marketing. Prodaja. Prodavanje. Distribucija, raspačavanje
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 17 Nov 2011 13:06
Zadnja promjena: 17 Nov 2011 13:06
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/405

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku